Πρόοδος Έργου...
'Εργο ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΣκληπιείο Πάρκο Αθηνών: Σύνθεση Ιδεωδών & Ανάπτυξης
 Κεντρική Σελίδα  Χάρτης Site Νέα & Πληροφορίες   Βιβλίο Επισκεπτών  


Τό Έργο ΑΣΠΑΣΙΑ με μια ματιά 

Αναζήτηση Πηγών και Πληροφοριών σχετικά με τα Σύγχρονα Ασκληπιεία

Υπηρεσίες Υγείας 

Υπηρεσίες Πολιτισμού

Αρχικός Σχεδιασμός Δικτύου

Τα Νοσοκομεία του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών

Απόψεις Ειδικών για τις Υπηρεσίες Υγείας & Πρόνοιας

 
star.wmf (1334 bytes) Παρακαλούμε την προσοχή σας...
· Η Επιστημονική Ομάδα της Μελέτης "Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών" ολοκλήρωσε το σχεδιασμό των Υπηρεσιών που αφορούν την Υγεία και την Πρόνοια.

Η περιγραφή των Υπηρεσιών είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο στις Σελίδες αυτές. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του πίνακα περιεχομένων στα αριστερά της σελίδας αυτής.

Η Ομάδα θα θεωρήσει εξαιρετική και τιμητική προσφορά κάθε  σχόλιο  και υποδείξεις, που θα θελήσετε να μας στείλετε μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στη διεύθυνση dsotiri@cc.uoa.gr (υπόψη  Αν. Καθ.  Δημητρίου Σωτηρίου)
ή άλλο πρόσφορο μέσο

Το Έργο ...


Τό Έργο ολοκληρώθηκε και παραδώθηκε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στις 5 Σεπτεμβρίου του 2000. Η Μελέτη περιλαμβάνει:

 1. Απόψεις Ειδικών σχετικά με το είδος των Υπηρεσιών Υγείας & Πολιτισμού που θα προσφέρονται σε ένα Σύγχρονο Ασκληπιείο

 2. Αναζήτηση και καταγραφή Πληροφοριών και Πηγών σχετικά με τα Σύγχρονα Ασκληπιεία

 3. Τον  Σχεδιασμό  Υπηρεσιών  Υγείας & Πολιτισμού

 4. Τον  Σχεδιασμό του απαραίτητου για την παροχή των Υπηρεσιών, Τηλεματικού Δικτύου

 5. Τη δημιουργία  Ερωτηματολογίων και  την άντληση των απαιτήσεων σημαντικού αριθμού χρηστών

Προκειμένου να επισκεφτείτε τις ειδικές σελίδες με τα αποτελέσματα  της Μελέτης, παρακαλούμε ακολουθήστε τους υπερσυνδέσμους στο αριστερό μέρος της Σελίδας.

 αφέρο

Η Ομάδα Μελέτης

 «Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών» 

  Α. Ομάδα Υπηρεσιών Υγείας

 • Νατάσα Γιαννακοπούλου, Ιατρός
 • Ανδρέας Δανίκας, Ιατρός, (Συντονιστής)
 • Σπυρίδων Δευτεραίος, Ιατρός
 • Χρήστος Κίττας, Καθηγητής, Ιατρός (Σύμβουλος Μελέτης)
 • Δημήτριος Κουιμηντζής, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής
 • Δημήτριος Σωτηρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

  Β. Ομάδα Υπηρεσιών Πολιτισμού

 • Ιωάννα Βογιάζου, Εξωτερικός Συνεργάτης ATC / Πολιτικός Επιστήμων
 • Νικόλαος Δεσύπρης, Δρ, Έρευνα & Ανάπτυξη, Νέες Τεχνολογίες, ATC
 • Ανδρέας Καλιγέρης, Υπεύθυνος Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ATC
 • Θόδωρος Παπαδημητρίου, Γλύπτης (Σύμβουλος Μελέτης)
 • Μάρθα Τσαπατώρη, Σύμβουλος Πληροφορικής ATC,  (Συντονίστρια)

  Γ. Ομάδα Δικτύου 

 • Μιχάλης Γκατζώνης, Πληροφορικός
 • Λάζαρος Μεράκος, Καθηγητής
 • Κώστας Μπόβαλης, Ειδικός Δικτύων
 • Βενέσσα Σκιαδέλλη,  Πληροφορικός (Συντονίστρια)
 • Παντελής Μπαλαούρας, Μηχανικός Δικτύων

  Δ. Ομάδα Δημιουργίας Σελίδων στον Παγκόσμιο Ιστό

 • Μιχάλης Γκατζώνης, Πληροφορικός
 • Δημήτριος Σωτηρίου, Αναπλήρωτής Καθηγητής

ντα Νομικά και άλλα

 

1999-2000, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή,Πανεπιστήμιο Αθηνών

ebmaster: Μιχάλης Γκατζώνης

ρωτήσεις