Καλωσήλθατε...
'Εργο ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΣκληπιείο Πάρκο Αθηνών: Σύνθεση Ιδεωδών & Ανάπτυξης
 Κεντρική Σελίδα  Χάρτης Site Νέα & Πληροφορίες  Βιβλίο Επισκεπτών  


Τό Έργο ΑΣΠΑΣΙΑ...

Το Ακληπιείο Πάρκο Αθηνών ανοίγει τις Πύλες του...

Πηγές στο Internet

Διεθνείς Συνεργασίες

Ενδιαφέροντα Νομικά και άλλα σχετικά Κείμενα

 


star.wmf (1334 bytes) Παρακαλούμε την προσοχή σας...
· Η Επιστημονική Ομάδα της Μελέτης "Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών" ολοκλήρωσε το σχεδιασμό των Υπηρεσιών που αφορούν την Υγεία και την Πρόνοια.

Η περιγραφή των Υπηρεσιών είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο στις Σελίδες αυτές. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του πίνακα περιεχομένων στα αριστερά της σελίδας αυτής.

Η Ομάδα θα θεωρήσει εξαιρετική και τιμητική προσφορά κάθε  σχόλιο  και υποδείξεις, που θα θελήσετε να μας στείλετε μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στη διεύθυνση dsotiri@cc.uoa.gr (υπόψη  Αν. Καθ.  Δημητρίου Σωτηρίου)
ή άλλο πρόσφορο μέσο

    H Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Ιούλιο του 1999 και κατόπιν προκηρύξεως, την εκπόνηση Μελέτης με θέμα 'Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών'. Η Μελέτη αφορά το σχεδιασμό ενός σύγχρονου τηλεματικού δικτύου και τις υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας και Πολιτισμού, οι οποίες μπορούν να προσφέρονται στους πολίτες σε Σύγχρονα Ασκληπιεία, δηλαδή σε χώρους όπου Υγεία και Πολιτισμός συνδυάζονται κατά το πρότυπο των Ασκληπιείων της αρχαιότητας.

    Χρήστες των υπηρεσιών Υγείας και Πολιτισμού είναι οι πολίτες αλλά και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες που θα δραστηριοποιούνται εντός ενός Σύγχρονου Ασκληπιείου. Ειδικές κατηγορίες πολιτών αποτελούν οι ασθενείς, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι. Στους εργαζόμενους στις Υπηρεσίες Υγείας περιλαμβάνονται το ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

    Στην Αθήνα η υλοποίηση του πρώτου Σύγχρονου Ασκληπιείου προτείνεται να είναι το Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών. Προβλέπεται να καλύψει τους χώρους από το Λαϊκό Νοσοκομείο στην περιοχή Γουδή, μέχρι και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους χώρους τέτοιας έκτασης που απέμειναν εντός του αστικού ιστού της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, οι οποίοι προσφέρονται για ενοποίηση και αξιοποίηση προς όφελος των κατοίκων ολόκληρου του λεκανοπεδίου.

 Οι ενδιαφερόμενοι για τα αποτελέσματα της Μελέτης "Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών", μπορούν να ανατρέξουν στο σύντομο κείμενο, κάνοντας κλίκ στην εικόνα.

 

 

 

1999-2000, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή,Πανεπιστήμιο Αθηνών

ebmaster: Μιχάλης Γκατζώνης

ρωτήσεις