Υπηρεσίες Υγείας & Πρόνοιας - Αρχικός Σχεδιασμός Υπηρεσιών...
'Εργο ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΣκληπιείο Πάρκο Αθηνών: Σύνθεση Ιδεωδών & Ανάπτυξης                                         
 Κεντρική Σελίδα  Χάρτης Site Νέα & Ειδήσεις  Βιβλίο Επισκεπτών  


Αρχικός Σχεδιασμός Υπηρεσιών

Πληροφόρησης

Τηλεϊατρικής

Προληπτικής Ιατρικής

Έρευνας

Εκπαίδευσης

Παραπομπής

Αρχικός Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων

Πληροφόρησης

Τηλεϊατρικής

Προληπτικής Ιατρικής

Έρευνας

ΕκπαίδευσηςΠρόοδος Έργου


star.wmf (1334 bytes) Παρακαλούμε την προσοχή σας...
· Η Επιστημονική Ομάδα της Μελέτης "Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών" ολοκλήρωσε το σχεδιασμό των Υπηρεσιών που αφορούν την Υγεία και την Πρόνοια.

Η περιγραφή των Υπηρεσιών είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο στις Σελίδες αυτές. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του πίνακα περιεχομένων στα αριστερά της σελίδας αυτής.

Η Ομάδα θα θεωρήσει εξαιρετική και τιμητική προσφορά κάθε  σχόλιο  και υποδείξεις, που θα θελήσετε να μας στείλετε μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στη διεύθυνση dsotiri@cc.uoa.gr (υπόψη  Αν. Καθ.  Δημητρίου Σωτηρίου)
ή άλλο πρόσφορο μέσο

Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας - Αρχικός Σχεδιασμός Υπηρεσιών


Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν τα κείμενα που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της Μελέτης "Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών" και αφορούν το σχεδιασμό τους. 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το θέμα των Σύγχρονων Ακληπιείων, εφόσον το επιθυμούν, να σχολιάσουν τις περιγραφές και να  ενημερώσουν για τις απόψεις τους. 

Η ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού ολοκληρώθηκε  τον Απρίλιο του 2000.

 

Αν είστε Ιατρός, Νοσηλευτής, Τεχνικός, Διοικητικός Υπηρεσιών Υγείας, Ασθενής  ή ακόμα Πολίτης και θέλετε να συμβάλετε κατά πρώτον στην επιλογή των Υπηρεσιών Υγείας που πρέπει να προσφέρονται σε ένα Σύγχρονο Ασκληπιείο και κατά δεύτερον στη διαμόρφωση των προδιαγραφών των, σας παρακαλούμε να καταχωρήσετε τις απόψεις σας στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί εδώ

 Αν θέλετε να μελετήσετε τη μεθοδολογία Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας που ακολουθήθηκε, ανοίξτε το παρακάτω κείμενο... 

          Μεθοδολογία Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας

 

 

1999-2000, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή,Πανεπιστήμιο Αθηνών

ebmaster: Μιχάλης Γκατζώνης

ρωτήσεις