Απόψεις Ειδικών για τις Υπηρεσίες Υγείας & Πρόνοιας...
'Εργο ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΣκληπιείο Πάρκο Αθηνών: Σύνθεση Ιδεωδών & Ανάπτυξης
 Κεντρική Σελίδα  Χάρτης Site Νέα & Πληροφορίες   Βιβλίο Επισκεπτών  


Πρόοδος Έργου με μια ματιά 

Αναζήτηση Πηγών και Πληροφοριών σχετικά με τα Σύγχρονα Ασκληπιεία

Υπηρεσίες Υγείας 

Αρχικός Σχεδιασμός Δικτύου

Τα Νοσοκομεία του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών

Απόψεις Ειδικών για τις Υπηρεσίες Υγείας & Πρόνοιας
star.wmf (1334 bytes) Παρακαλούμε την προσοχή σας...
· Η Επιστημονική Ομάδα της Μελέτης "Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών" ολοκλήρωσε το σχεδιασμό των Υπηρεσιών που αφορούν την Υγεία και την Πρόνοια.

Η περιγραφή των Υπηρεσιών είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο στις Σελίδες αυτές. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του πίνακα περιεχομένων στα αριστερά της σελίδας αυτής.

Η Ομάδα θα θεωρήσει εξαιρετική και τιμητική προσφορά κάθε  σχόλιο  και υποδείξεις, που θα θελήσετε να μας στείλετε μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στη διεύθυνση dsotiri@cc.uoa.gr (υπόψη  Αν. Καθ.  Δημητρίου Σωτηρίου)
ή άλλο πρόσφορο μέσο

Απόψεις Ειδικών για τις Υπηρεσίες Υγείας & Πρόνοιας


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κατόπιν προκηρύξεως, Μελέτη με θέμα 'Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών'. Η Μελέτη αφορά το σχεδιασμό ενός σύγχρονου τηλεματικού δικτύου και τις υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας και Πολιτισμού, οι οποίες μπορούν να προσφέρονται στους πολίτες σε Σύγχρονα Ασκληπιεία, δηλαδή σε χώρους όπου Υγεία και Πολιτισμός συνδυάζονται κατά το πρότυπο των Ασκληπιείων της αρχαιότητας.

Χρήστες των υπηρεσιών Υγείας και Πολιτισμού είναι οι πολίτες αλλά και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες που θα δραστηριοποιούνται εντός ενός Σύγχρονου Ασκληπιείου. Ειδικές κατηγορίες πολιτών αποτελούν οι ασθενείς, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι. Στους εργαζόμενους στις Υπηρεσίες Υγείας περιλαμβάνονται το ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

Στην Αθήνα η υλοποίηση του πρώτου Σύγχρονου Ασκληπιείου προτείνεται να είναι το Ασκληπιείο Πάρκο. Προβλέπεται να καλύψει τους χώρους από το Λαϊκό Νοσοκομείο στην περιοχή Γουδή, μέχρι και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους χώρους τέτοιας έκτασης που απέμειναν εντός του αστικού ιστού της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, οι οποίοι προσφέρονται για ενοποίηση και αξιοποίηση προς όφελος των κατοίκων ολόκληρου του λεκανοπεδίου.

Στα πλαίσια της Μελέτης αυτής, η Ομάδα Υπηρεσιών Υγείας ζητά από Ειδικούς του τομέα της Υγείας, να προσφέρουν τις απόψεις τους επί των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που είναι σκόπιμο να αναπτυχθούν εντός ενός Σύγχρονου Ασκληπιείου.

Τα θέματα στα οποία οι ειδικοί παρακαλούνται να εκφέρουν γνώμη είναι τα ακόλουθα:

  • Υπηρεσίες και πληροφορίες (του δικού τους τομέα εξειδίκευσης) που είναι χρήσιμο να συμπεριλαμβάνονται σε ένα Σύγχρονο Ασκληπιείο Πάρκο
  • Μορφή με την οποία παρέχονται σήμερα οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και πληροφορίες, πιθανόν σε άλλες χώρες, υπό άλλες συνθήκες και ειδικές κατηγορίες πληθυσμού
  • Διεθνείς εφαρμογές αυτών των υπηρεσιών
  • Άλλα σχετικά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό των υπηρεσιών
  • Βιβλιογραφικές αναφορές και άλλες πηγές

 

Η Ομάδα Υπηρεσιών Υγείας συναντάται με τους ειδικούς  σε χρόνο και χώρο που εκείνοι υποδεικνύουν. Οι απόψεις που διατυπώνονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της Μελέτης και δεν θα γίνουν γνωστές σε τρίτους παρά μόνον κατόπιν αιτήσεως και δικής των εγκρίσεως.

Ο κατάλογος των Ειδικών δίδεται στον επόμενο πίνακα.

Α/Α

Όνομα Ειδικού και Τίτλος

Τηλέφωνο

Παρατηρήσεις

Ημερομηνία συνέντευξης

1 Ιωάννης Τούντας, Επ. Καθ. Ιατρικής Σχολής ΠΑ

7220820

Δ/ντης του Ινστιτούτου Κοινωνικής και  Προληπτικής Ιατρικής

20 Ιουλίου 1999

2 Χρήστος Κίττας, Καθ. Ιστολογίας & Εμβρυολογίας, Ιατρικής Σχολής ΠΑ

γρ 7796425
7771193

 Υπεύθυνος Προγράμματος Βιβλιοθηκών Υπουργείου Παιδείας 7 Σεπτεμβρίου 1999
3 Βικτωρία Καλαποθάκη, Καθ. Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΠΑ

γρ 7715803

 

9 Σεπτεμβρίου 1999

4 Σπάρος Λουκάς, Καθ. Κοινωνικής Ιατρικής ΠΑ

801 8568

Πρόεδρος Νοσηλευτικού Τμήματος, Παν. Αθηνών

22 Σεπτεμβρίου 1999

5 Γερμενής Αναστάσιος, Ιατρός, ΓΠΝ Γ. Γενηματάς

γρ 7701211-4 (481) 0944-341322

Γραμματεύς Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 1
Οκτωβρίου 1999
6 Σισούρας Άρης, Καθ. Επιχειρησιακής Έρευνας, Παν. Πατρών

γρ 7489123-4, 7489131-5

Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ
Εθνικός Συντονιστής Προγράμματος 'Υγιείς Πόλεις'
6 Οκτωβρίου 1999
7 Βεζυργιάννης, Δήμαρχος Νέου Ψυχικού

67.16.260, 67.11.360

Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου 'Υγιείς Πόλεις' 8 Οκτωβρίου 1999
8 Αγραφιώτης Δημοσθένης, Καθ. ΕΣΔΥ

4662436

Θέματα AIDS 22 Οκτωβρίου 1999
9 Σώκκου Αικατερίνη, Ινστ. Υγείας Παιδιού

γρ 7704308, 7794907

  25 Οκτωβρίου 1999
10 Τούτουζας Παύλος, Καθ. Ιατρικής Σχολής ΠΑ, ΕΛΙΚΑΡ

6522381

γρ 7782446, 7784590

Ιδρυτής ΕΛΙΚΑΡ 27 Οκτωβρίου 1999
11 Κοντονίκας Αλέξανδρος,  Γεν. Δ/ντης  

5239680

 

Γενική Γραμματεία  Πρόνοιας, Υπ. Υγείας 18 Νοεμβρίου 1999
12 Μουτσόπουλος Χαράλαμπος, Καθ. Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΠΑ γρ 7789480 Πρόεδρος ΕΟΦ

26 Ιανουαρίου 2000

13 Παπουτσάκης Γεώργιος, Γεν. Δ/ντης Γρ 5234078 5249011 Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγιεινής, Υπ. Υγείας

31 Ιανουαρίου 2000

 

14 Γερουλάνος Στέφανος, Καθ. Ωνάσειο ΚΚ

Γρ 9493335 fax 9493333

 

Δ/της ΜΕΘ Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 17 Φεβρουαρίου 2000
15 Φραγκούλης Εμμανουήλ, Καθ. Βιοχημείας ΠΑ

Γρ 7257572  7274509     
fax 7274158

Πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας  24 Φεβρουαρίου 2000
16 Τριχόπουλος Δημήτριος , Καθ. Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΠΑ

Γρ 7771165  7706877     fax 7704225

Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Παν. Harvard

1 Μαρτίου 2000

 
17

Στεφανής Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκός και ομ. Καθ. Ψυχιατρικής ΠΑ

γρ 7217763 fax 7239805  Διευθυντής ΕΠΙΨΥ 8 Μαρτίου 2000
--      

 

 

 

 

1999-2000, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή,Πανεπιστήμιο Αθηνών

ebmaster: Μιχάλης Γκατζώνης

ρωτήσεις