Αναζήτηση Πηγών και Πληροφοριών σχετικά με τα Σύγχρονα Ασκληπιεία...
'Εργο ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΣκληπιείο Πάρκο Αθηνών: Σύνθεση Ιδεωδών & Ανάπτυξης
 Κεντρική Σελίδα  Χάρτης Site Νέα & Πληροφορίες   Βιβλίο Επισκεπτών  


Πρόοδος Έργου με μια ματιά 

Αναζήτηση Πηγών και Πληροφοριών σχετικά με τα Σύγχρονα Ασκληπιεία

Υπηρεσίες Υγείας 

Αρχικός Σχεδιασμός Δικτύου

Τα Νοσοκομεία του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών

Απόψεις Ειδικών για τις Υπηρεσίες Υγείας & Πρόνοιας
star.wmf (1334 bytes) Παρακαλούμε την προσοχή σας...
· Η Επιστημονική Ομάδα της Μελέτης "Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών" ολοκλήρωσε το σχεδιασμό των Υπηρεσιών που αφορούν την Υγεία και την Πρόνοια.

Η περιγραφή των Υπηρεσιών είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο στις Σελίδες αυτές. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του πίνακα περιεχομένων στα αριστερά της σελίδας αυτής.

Η Ομάδα θα θεωρήσει εξαιρετική και τιμητική προσφορά κάθε  σχόλιο  και υποδείξεις, που θα θελήσετε να μας στείλετε μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στη διεύθυνση dsotiri@cc.uoa.gr (υπόψη  Αν. Καθ.  Δημητρίου Σωτηρίου)
ή άλλο πρόσφορο μέσο

Aναζήτηση Πηγών και Πληροφοριών σχετικά με τα Σύγχρονα Ασκληπιεία.

Ενημέρωση 5 Σεπτεμβρίου 2000


Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα Νέων Ασκληπιείων και υπηρεσιών υγείας σε ιατρικά περιβάλλοντα ή / και περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών υγείας έγινε με την αναζήτηση πηγών σε βάσεις πληροφοριών και σελίδες πληροφόρησης φορέων, που έχουν δημιουργηθεί στον Παγκόσμιο Ιστό και με τη διερεύνηση στη βιβλιοθήκη της Ιατρικής Σχολής.

 

Μεθοδολογία

 Η αναζήτηση βιβλιογραφίας έδωσε μια σαφή εικόνα σχετικά με την κίνηση που υπάρχει διεθνώς σε θέματα παραπλήσια με αυτά που εξετάζονται στην παρούσα Μελέτη.

 Η αναζήτηση έγινε, και τις δύο φορές, με χρήση των σημαντικότερων μηχανών αναζήτησης του Internet, της Altavista, του Metacrawler και του ευρετηρίου Yahoo. Οι παραπάνω τρόποι αναζήτησης επιλέχθηκαν για την ευχρηστία τους και το μεγάλο αριθμό των ιστοσελίδων ανάμεσα στις οποίες μπορούν να ψάξουν, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονους και ταχύτατους αλγόριθμους αναζήτησης.

 Η αναζήτηση έγινε με τη χρήση ενός μεγάλου φάσματος λέξεων κλειδιών και όρων. Λόγω του αρκετά μεγάλου αριθμού των αποτελεσμάτων της κάθε έρευνας, μεγάλο ποσοστό των οποίων ήταν άσχετα με το θέμα, συγκεντρώθηκαν οι σχετικές αναφορές που καταλάμβαναν κάποιες από τις 100 πρώτες θέσεις στη λίστα των αποτελεσμάτων. Η λίστα των αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης κατατάσσει τις σελίδες ανάλογα με το πόσο σχετικές είναι με το θέμα που αναζητά ο ερευνητής.

 Στον αντίστοιχο πίνακα παρουσιάζονται οι λέξεις-κλειδιά και οι φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά την έρευνα και καταγράφονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της.

 Αποτελέσματα

 Η αναζήτηση πηγών σχετικών με τις βασικές αρχές και τις ιδέες επί των οποίων οικοδομούνται οι προδιαγραφές για τα Νέα Ασκληπιεία, κατέδειξε τα εξής:

 Δεν εντοπίστηκε προσπάθεια παρόμοια ή παρεμφερής με την ιδέα περί Νέων Ασκληπιείων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η λέξη Ασκληπιείο και τα παράγωγά της χρησιμοποιούνται μάλλον σπανίως, κυρίως δε για εμπορικούς σκοπούς[1] ή για την προώθηση κάποιων πρωτοβουλιών με αμφισβητήσιμη αξιοπιστία[2].

 Οι περισσότερες αναφορές κάνουν λόγο για τα Ασκληπιεία της Αρχαίος Ελλάδας και γενικότερα του αρχαίου κόσμου, έχουν δε περισσότερο αρχαιολογικό και ενημερωτικό χαρακτήρα[3].

 Στο Internet ο συνδυασμός Υγείας και Πολιτισμού αναφέρεται κυρίως στην παραδοσιακή ιατρική πολιτισμών, όπως των ιθαγενών Αυστραλών και Αφρικανών[4] ή στην ανατολική ιατρική παράδοση της Κίνας και της Ιαπωνίας[5].  

Πολλές αναφορές για το συνδυασμό Υγείας και Πολιτισμού στον Παγκόσμιο Ιστό γίνονται επίσης στο ζήτημα της αντιμετώπισης ασθενών που προέρχονται από εθνικές, θρησκευτικές και άλλες μειονότητες στην καθημερινή ιατρική πράξη. Συζητούνται εκτενώς θέματα που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες της κάθε μειονότητας και γίνονται συστάσεις στο ιατρικό προσωπικό για το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση και αποτελεσματικότερη φροντίδα των ασθενών που ανήκουν σε τέτοιες ομάδες[6] (3). 

Οι υπηρεσίες που έχουν κατ’ αρχήν εντοπιστεί ως κατάλληλες για την ένταξή τους σε ένα Νέο Ασκληπιείο, συζητούνται ευρέως στα αντίστοιχα παραρτήματα.

 

Λέξεις-κλειδιά

          Αποτελέσματα έρευνας

Asclepieion

 • Oι σελίδες του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών στο site του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Παν. Αθηνών

    http:/asclepieion.mpl.uoa.gr/

 

 • Αρκετές αναφορές με ενημερωτικό υλικό για τα αρχαία Ασκληπιεία, όπως από τις σελίδες του ODYSSEUS, του τόπου του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού – www.culture.gr
  To Αρχαίο Θέατρο του Άργους - http://www.culture.gr/2/21/211/21104n/e211dn04.html
 • Aesculap Akademie - http://www.aesculap.de/d/akademie/index.htm
  (Πρόκειται για τη δημιουργία συνεδριακών χώρων και ιατρικών βιβλιοθηκών σε κτήρια με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, με σκοπό την προώθηση του διαλόγου και της ιατρικής έρευνας)
 • ATTIKH SOS: H αναφορά του ΥΠΕΧΩΔΕ στο Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών στη σελίδα του για το πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ SOS - http://www.minenv.gr/4/44/4401/e440101.html

Asklepieion

 

Aesculapium

 • AESCULAP AKADEMIE: Πρόκειται, ύστερα από ιδιωτική πρωτοβουλία στη Γερμανία, για τη δημιουργία ενός συνεδριακού κέντρου που απευθύνεται στην ιατρική κοινότητα. - http://www.aesculap.de/e/akademie/index.htm 
 • Collegium Aesculapium - http://bioag.byu.edu/collegium/ca.html
  (ηθικο-χριστιανική πρωτοβουλία με πολλές αναφορές στα αρχαία Ασκληπιεία και τις ιδέες που στηρίζονταν)

 

Art & Hospitals

Community Services

Health promotion in urban areas

·        WHO collaborating center for research on Healthy Cities: Πρακτικές πληροφορίες για τo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για Υγιείς Πόλεις - http://www.rulimburg.nl/~who-city/www.html

·        INTEGRATING DISTRESSED URBAN AREAS
[http://193.51.65.78/news_and_events/
publish/pb98-18a.htm
]

·        Science Teaching and Learning in Economically Disadvantaged Urban Areas
[http://www.columbia.edu/~acb33/cuseprojects.htm]

·        Healthier Schools: Προσφέρει πληροφορίες για το σχεδιασμό και τη δημιουργία Υγιών Σχολείων - http://www.healthierschools.org/

Health & Culture

Health & environment

Health & Technology

·        The European Information Network on New and Changing Health Technologies
[http://www.hsrc.org.uk/horizon/euroscan.htm]

·        Computer-based Patient Record Institute
[http://www.cpri.org]

·        CHIM Center for Healthcare Information Management
[http://www.chim.org]

Virtual Activities in Healthcare

·        Healthcare Informatics Standards Activities http://www.va.gov/publ/standard/healthfed/toc.htm  

·        Managed Care Information Center http://www.themcic.com/index.html

·        Heritage Healthcare Social & Recreational Activities http://www.heritagerehab.com/activities.htm

·        Electronic Communities and Virtual Spaces for Healthcare http://neuro-oas.mgh.harvard.edu/hdm/

Τheme Parks

Digital Sites

·        ETHOS – Digital Sites
http://webserver.tag.co.uk/ethos/dsites/default.htm

·        Telematics for Integrated Applications for Digital Sites
http://www2.echo.lu/telematics/iads/obj-iads.html

European Digital Cities

·        European Digital Cities Home page [ http://www.edc.eu.int/index.html ]

o       Telecities [http://www.edc.eu.int/telecities/index.html]

o       Public Health Network [  http://www.edc.eu.int/in-action/projects/ph-net.html ]

o       The POLIS network [  http://www.edc.eu.int/polis/index.html ]

o       Car Free Cities [  http://www.edc.eu.int/cfc/index.html ]

o       Eurocities [ http://www.eurocities.org/ ]

·        The ATHINA project  http://www.di.uoa.gr/~athina/

·        MUNICIPIA Home page [  http://www.municipia.org/ ]

o       Urban Telematics Activities [  http://www.municipia.org/actores/act_int/focus_1_int.htm ]

o       Urban technologies and sustainability [  http://www.municipia.org/actores/act_int/focus_3_int.htm ]

o       Social Cohesion Urban Quality [  http://www.municipia.org/actores/act_int/focus_4_int.htm ]

Cooperative Health Information Networks – CHIN project

·        The CHIN Home page [http://b5www.berkom.de/CHIN/]

·        The Greek CHIN homepage: Δίκτυα Πληροφόρησης σε θέματα Υγείας, μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης και εκπαίδευσης – http://www.nh.gr/CHIN/

·        EHTO – European Health Telematics Observatory [  http://www.ehto.be/ ]

·        Telematics for Healthcare  [ http://www2.echo.lu/telematics/health/chin.html 

·        The CHIN project in Catalonia [  http://www.chc.scs.es/chin/inicial4.htm ]

COCO project

·        COCO project: Multimedia in Healthcare - http://www.teb.upm.es/coco/multimed.html

·        Coordination and Continuity in Primary Health Care. The Regional Health Care Network
COCO Home page [
http://www2.echo.lu/telematics/health/coco-txt.html ]

Υποσημειώσεις

AESCULAP AKADEMIE - http://www.aesculap.de/d/akademie/index.htm . Πρόκειται για ένα project δημιουργίας συνεδριακών χώρων και ιατρικών βιβλιοθηκών σε κτήρια με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, με σκοπό την προώθηση του διαλόγου και της ιατρικής έρευνας, όπως υποστηρίζεται από τους εμπνευστές του

Collegium Aesculapium – (http://bioag.byu.edu/collegium/ca.html) . ηθικο-χριστιανική πρωτοβουλία με πολλές αναφορές στα αρχαία Ασκληπιεία και τις ιδέες που αυτά στηρίζονταν.

Ως παράδειγμα αναφέρονται η σελίδα http://www.furman.edu/~mcknight/ca13.htm καθώς και αρκετές σελίδες του server του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού (http://www.culture.gr), όπου παρουσιάζονται τα περισσότερα Ασκληπιεία του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου

Airhihenbuwa, Collins O. Health & Culture: Beyond the Western Paradigm. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 1995. (http://www.personal.psu.edu/faculty/a/o/aou/hcult.htm)

ALTERNATIVE Health News Online http://www.altmedicine.com/

Majumdar, B. (1996). Culture and Health: Culture-Sensitive Training (http://www-fhs.mcmaster.ca/slru/culhealt.htm)

 

1999-2000, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή,Πανεπιστήμιο Αθηνών

ebmaster: Μιχάλης Γκατζώνης

ρωτήσεις