ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχικός σχεδιασμός στο επίπεδο ιδεών σχετικά με την υλοποίηση του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών

Θόδωρος Παπαδημητρίου, Ανδρέας Λαμπρόπουλος Συνεργασία: Δημήτριος Σωτηρίου Αθήνα, Μάιος 1998

Δεύτερη έκδοση

Παρακαλώ επιλέξτε από τις παρακάτω
5 θεματικές ενότητες:

  1. Βασικές Αρχές Σχεδιασμού στη μεγάλη κλίμακα

  2. Βασικές Αρχές Σχεδιασμού στη κλίμακα κτηρίων και υπαίθριων χώρων

  3. Ανασχεδιασμός υπάρχοντων χώρων

  4. Ενδεικτικές προτάσεις νέων χρήσεων και χώρων δραστηριοτήτων

  5. Σύστημα / θεσμοί διαχείρησης του χώρου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρόταση αφορά τη λειτουργική και αισθητική ανασυγκρότηση του κορεσμένου και προβληματικού αστικού χώρου, με παρεμβάσεις ήπιες και σταδιακές. Πρόκειται για μια ποιοτική αναθεώρηση των σχέσεων Πόλης και Πολιτισμού, μέσα από την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας, σε μια εκτεταμένη περιοχή της πόλης με υπερτοπική σημασία για το σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας. Σήμερα η περιοχή αυτή είναι κατακερματισμένη, υποβαθμισμένη και ουσιαστικά απρόσιτη στους κατοίκους της πόλης, ενώ παράλληλα η έλλειψη ορθολογικότητας στη διαχείριση της, συνιστά εμπόδιο στη ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας που στεγάζονται εκεί.

Από την άποψη της αρχιτεκτονικής-αισθητικής προσέγγισης, η έρευνα αναπτύσσει ένα προβληματισμό για τον σχεδιασμό ενός ισορροπημένου πλαισίου στον αστικό χώρο, όπου Περίθαλψη και Πολιτισμός υποστηρίζονται από ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας . Πρόκειται στην ουσία για ένα περιβαλλοντικό σχεδιασμό ειδικών απαιτήσεων, οι βασικές αρχές του οποίου αναπτύσσονται στην παρούσα πρόταση. Με άλλα λόγια, η έρευνα σε αυτή τη φάση αφορά:

- την χάραξη των κύριων αξόνων εφαρμογής του έργου,

- την διατύπωση προδιαγραφών σχεδιασμού

και τέλος

- ενδεικτικές εναλλακτικές προτάσεις εφαρμογής.

Κύρια συμβολή του παρόντος ερευνητικού προγράμματος είναι η διαμόρφωση των αρχών μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού για την συγκεκριμένη περιοχή, βασισμένη σε μια θεώρηση της σχέσης Υγείας και Πολιτισμού και σε μια πρώτη ανάλυση της κατάστασης του χώρου από την άποψη των υπηρεσιών υγείας.

Κύρια προϋπόθεση για την οποιαδήποτε ερευνητική ή μελετητική εργασία αφορά την περιοχή είναι η λεπτομερή αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης.

Ο συγκεκριμένος μεθοδολογικός προβληματισμός δίνει έμφαση στην έρευνα για την διατύπωση κριτηρίων συμβατότητας/ασυμβατότητας, μεταξύ των χρήσεων περίθαλψης και των λειτουργιών που πρέπει να τις περιβάλλουν σε ένα μητροπολιτικό πάρκο Υγείας και Πολιτισμού.

Η ουσία της πρότασης στο επίπεδο διατύπωσης αξόνων δράσης και προδιαγραφών σχεδιασμού είναι η αναζήτηση των διαδικασιών ενοποίησης του κατακερματισμένου χώρου.


Στείλτε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στον υπεύθυνο σχεδιασμού των σελίδων αυτών