Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Τηλεματική στην Υγεία
Προηγούμενη Σελίδα Δίκτυα Επικοινωνιών Διαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας Τηλεϊατρική

Στο Ασκληπιακό Πάρκο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να εισαχθούν οι τηλεματικές τεχνολογίες σε όλες σχεδόν τις προσφερόμενες Υπηρεσίες Υγείας ή τουλάχιστον όπου αυτό είναι δυνατό. Στόχος παραμένει η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες παρέχονται κατευθείαν στους πολίτες (με τηλεματικά μέσα δηλαδή αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ο συνδυασμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνιακών δικτύων), όπως είναι οι υπηρεσίες «Ενημέρωσης» και  «Πληροφόρησης», σε θέματα Υγείας, «Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας» κλπ.

Για ορισμένες άλλες υπηρεσίες, παρέχονται από την Πύλη αναλυτικές περιγραφές για το περιεχόμενό, τον τρόπο σχεδιασμού, την οργάνωση και την εφαρμογή των σε πραγματικό περιβάλλον. Μια τέτοια υπηρεσία είναι εκείνη της Τηλεϊατρικής. Οι πραγματικές υπηρεσίες Τηλεϊατρικής προσφέρονται από τις Ιατρικές μονάδες ή τις μονάδες Υγείας που βρίσκονται εντός του Πάρκου. 

Ο κατάλογος των θεμάτων που περιγράφονται, βρίσκεται στο άνω μέρος της σελίδας. Πλοηγηθείτε στο θέμα εκείνο που σας ενδιαφέρει, κάνοντας κλικ επάνω στην αντίστοιχη επικεφαλίδα.

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04