Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Πρόνοια
Προηγούμενη Σελίδα Μονάδες Υποστήριξης Κοινωνική προσφορά Προστασία

Ένα Ασκληπιακό Πάρκο είναι πάνω από όλα χώρος συναναστροφής και έντονων κοινωνικών διεργασιών, μεταξύ των οποίων προεξάρχουσα θέση πρέπει να έχουν οι υπηρεσίες πρόνοιας και η πρόνοια για τους έχοντες ανάγκη.

Ίσως αξίζει να ξαναπούμε τον ορισμό της Υγείας που ακολουθεί η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO τα αρχικά του στην αγγλική γλώσσα) και έχει φυσικά υιοθετήσει και η Ελλάδα.

«Υγεία είναι η πλήρης φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία του ατόμου και όχι η απουσία ασθένειας».

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι μας δεχόμαστε τον ορισμό αυτό, ακόμα και αν οι αρμόδιες υπηρεσίες τον έχουν ξεχάσει.

 

………………….

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04