Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Προδιαγραφές τεχνολόγου
Προηγούμενη Σελίδα

 

Πρόταση του Εργαστηρίου, για τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένας «Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής»

Αμέσως μετά ακολουθεί μια πρόταση του Εργαστηρίου, για τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένας "Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής". Η πρόταση έγινε, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας ..............., η οποία είχε αναλάβει να συντάξει σχετικές προδιαγραφές στα πλαίσια ................... Η πρόταση ίσως έγινε δεκτή (αναζητούνται πληροφορίες).

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ

Ο Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής ασχολείται με τη χρήση και αξιοποίηση υπολογιστών, δικτύων τηλεπικοινωνίας και ιατρικού εξοπλισμού για την υποστήριξη υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας εξ αποστάσεως.

Περιγραφή

bullet

Εγκαθιστά, εξασφαλίζει τη λειτουργική ετοιμότητα και χειρίζεται τον τεχνικό εξοπλισμό (Η/Υ, δίκτυα και ιατρικό εξοπλισμό) που χρησιμοποιείται για την διευκόλυνση σειράς διεργασιών που αφορούν την εξέταση και παρακολούθηση ασθενών από απόσταση

bullet

Εξασφαλίζει τη διασύνδεση του ιατρικού εξοπλισμού με το σύστημα Τηλεϊατρικής

bullet

Εξασφαλίζει την ασφάλεια του συστήματος, του προσωπικού που τον χρησιμοποιεί  και τη προστασία του εξοπλισμού

bullet

Διευκολύνει τη διασύνδεση της μονάδας Τηλεϊατρικής, με τις μονάδες υποστήριξης

bullet

Φροντίζει για τη συντήρηση και τη καλή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού. Συντηρεί τον εξοπλισμό, εντοπίζει και αποκαθιστά βλάβες. Είναι σε θέση να μετέχει σε διαδικασίες αναβάθμισης του εξοπλισμού και του λογισμικού

bullet

Εκπαιδεύει ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό και άλλο τεχνικό προσωπικό στη χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 

Συνθήκες εργασίας

Ο  Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής εργάζεται ομαδικά, σε συνεργασία με τους ιατρούς. τους νοσηλευτές, το διοικητικό και το άλλο τεχνικό προσωπικό. Μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με  τους ασθενείς και να χειρίζεται τον Η/Υ και τις άλλες συσκευές, όσο ο ιατρός ασχολείται με τον ασθενή.  Η εργασία του απαιτεί ταχύτητα στην αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις μονάδες υποστήριξης, σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών. Η εργασία του χαρακτηρίζεται από ένταση, αλλά παρέχεται άμεσα η ικανοποίηση ότι προσφέρει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών.

Εργάζεται σε κλειστούς χώρους, οι οποίοι είναι συνήθως άνετοι. Ωστόσο η πολύωρη έκθεση του στην ακτινοβολία που εκπέμπουν οι οθόνες είναι ανθυγιεινή. Έχει συγκεκριμένο ωράριο και συγκεκριμένες ημέρες αργίας, αλλά θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να εργαστεί και εκτός ωραρίου, εφόσον υπάρχει ανάγκη.

Οι αποδοχές είναι ικανοποιητικές. 

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά, ικανότητες δεξιότητες

Ο Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής πρέπει να έχει ευαισθησία, ενθουσιασμό, επινοητικότητα, κριτική σκέψη, να είναι εγκάρδιος και ευσυνείδητος. Πρέπει να είναι ήρεμος, συνεπής, αυτάρκης, δυναμικός  και να διαθέτει κοινωνική επιδεξιότητα και σεβασμό στο ιατρικό περιβάλλον και ιδιαίτερα τους ασθενείς.

Απαιτείται υπολογιστική, μηχανική ικανότητα, γλωσσική ικανότητα και επιδεξιότητα σε λεπτές κινήσεις των χεριών.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η ευχέρεια χειρισμού Η/Υ, επικοινωνιακών δικτύων, ψηφιακού ιατρικού εξοπλισμού και η καλή γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας των. 

 

Εκπαίδευση, κατάρτιση, προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος

Η εκπαίδευση του Τεχνολόγου Τηλεϊατρικής παρέχεται σε ΙΕΚ. Για να εργαστεί δεν απαιτείται σήμερα άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, αλλά είναι απαραίτητο να καθιερωθεί. στο εγγύς μέλλον.

 

Δυνατότητες απασχόλησης

Ο Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής μπορεί να εργαστεί σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

 

Προοπτικές απασχόλησης

Οι προοπτικές εμφανίζονται θετικές

 

Σχόλιο: Ο τομέας της τηλεϊατρικής είναι ακόμη σε μάλλον πρώιμο στάδιο στη χώρα μας, παρ’ ότι έχει ήδη γίνει σημαντικός αριθμός εφαρμογών.        

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04