Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

η-Υγεία
Προηγούμενη Σελίδα Αγωγή και Προαγωγή Υγείας Ενημέρωση η-Υγείας Εκπαίδευση Εργαστήρια Πληροφόρηση

Κάτω από τον τίτλο αυτό, οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν πλούσιες πληροφορίες για θέματα Υγείας. Οι πληροφορίες είναι επιστημονικώς ελεγμένες και έχουν ενσωματώσει τις νεώτερες επιστημονικές απόψεις (τα σχετικά κείμενα αναθεωρούνται το αργότερο κάθε 6 μήνες).

h -Υγεία© 

είναι ο λογότυπος που αναφέρεται στη παροχή υπηρεσιών Υγείας αξιοποιώντας τις νέες τηλεματικές τεχνολογίες. Ο αντίστοιχος όρος στην Αγγλική γλώσσα είναι eHealth.

Ο λογότυπος δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1999.

Στο άνω μέρος της σελίδας θα βρείτε μια σειρά επικεφαλίδων που θα σας οδηγήσουν κάνοντας κλικ σε κάποια από αυτές σε υπηρεσίες που αφορούν την Υγεία και προσφέρονται με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

………….. 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04