Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Μονάδες Υγείας
Προηγούμενη Σελίδα Νοσοκομεία Κέντρα Υγείας Ιατρεία Σύστημα Υπ.  Μητρότητας

Η διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν την υγεία ή την ιατρική, γίνεται σήμερα στις περισσότερες των περιπτώσεων με ηλεκτρονικά μέσα.

Το θέμα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η πίεση για υπηρεσίες ποιότητας από τους χρήστες  - πολίτες, αλλά και η πίεση για ολοένα και μεγαλύτερες δαπάνες ή έλεγχο των δαπανών - κατά μια άλλη θεώρηση -  από τους διαχειριστές των συστημάτων υγείας, είναι συνεχής και εναγώνια.

Η ηλεκτρονική διαχείριση των πληροφοριών βασίζεται στις ίδιες αρχές και υπακούει στους ίδιους κανόνες και προδιαγραφές, ανεξάρτητα από το μέγεθος της μονάδας. Το μέγεθος του συστήματος αλλά και η πολυπλοκότητά του φυσικά διαφέρουν και αυξάνονται με το μέγεθος της μονάδας.

Για λόγους κατανόησης και παρουσίασης έχουμε κατατάξει τις μονάδες σε τρία μεγέθη. Κάντε κλικ σε μια από τις επιλογές στο άνω μέρος της σελίδας για να μάθετε περισσότερα

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04