Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Εφαρμογές ΗΦΥ
Προηγούμενη Σελίδα Αρεταίειο ΠΙ Αρκεσίνης ΚΥ Πλωμαρίου Σύστημα Κρήτης Ωνάσειο Κ. Κ.

Η χρήση συστημάτων ΗΦΥ παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη ακόμα και σήμερα (Ιανουάριος 2002). Η κατάσταση είναι περίπου η ίδια τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Προσπάθειες έχουν γίνει πολλές και κυρίως στα πλαίσια ερευνητικών - αναπτυξιακών έργων, που υποστηρίχθηκαν οικονομικώς κυρίως από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής , στα πλαίσια του προγράμματός του για την ανάπτυξη υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, δημιούργησε υποδομές κια υποστήριξε ιατρικό προσωπικό σε πολλές περιπτώσεις για τη συστηματική χρήση ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων προς όφελος των πολιτών και των επαγγελματιών της υγείας. Οι προσπάθειες άρχισαν από το 1992. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν η ανάπτυξη εκτεταμένων υποδομών στο ΚΥ Νάξου και Μήλου, στο ΚΥ Πλωμαρίου στα πλαίσια πρωτοβουλιών του ΚΥ και των τοπικών παραγόντων.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό του Περιφερειακού Ιατρείου Αρκεσίνης Αμοργού. Η υποστήριξη του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής σε τεχνικά μέσα και επί τόπου βοήθεια, δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα, αν δεν υποστηρίζονταν οικονομικά το εγχείρημα από τους τοπικούς παράγοντες και αν δεν υπήρχε ο κινητήρια δύναμη, ο αγροτικός ιατρός κ. Αλέξανδρος Γκίνης.

Σήμερα πλέον (το 2002) υπάρχουν αρκετές εφαρμογές, κυρίως με την πρωτοβουλία και την υποστήριξη ακαδημαϊκών μονάδων.

Στο άνω μέρος της σελίδας θα βρείτε περιγραφές σημαντικών εφαρμογών.

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04