Το κτίριο του Εργαστηρίου Ιστολογίας & Εμβρυολογίας βρίσκετε, όπως μπαίνουμε στο Ασκληπιακό Πάρκο από την Μικράς Ασίας, δεξιά. Στο ισόγειο του Εργαστηρίου βρίσκετε το Ανθρωπολογικό Μουσείο, υπεύθυνος του οποίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κος Θ.Πίτσιος.

 

Στον πρώτο όροφο του κτιρίου βρίσκεται:

1. Το γραφείο του Διευθυντή/Καθηγητή του Εργαστηρίου Ιστολογίας & Εμβρυολογίας Χρ. Κίττα

2. Η γραμματεία του Καθηγητή για την οποία είναι υπεύθυνη η κα Ε.Αγγελοπούλου

3. Το γραφείο του Αναπλ. Καθηγητή κου Ε.Μαρίνου

4. Η Αίθουσα Πολυμέσων και Ψηφιοποίησης Εικόνας

5. Η Αίθουσα Υπολογιστών για τους φοιτητές

6. Το εργαστήριο Ασκήσεων

7. Η Αίθουσα Σεμιναρίων

8. Δύο ερευνητικά εργαστήρια για τους μεταπτυχιακούς.

9. Εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας

10. Σκοτεινός Θάλαμος

11. Μικροσκόπιο σάρωσης

12. ΤΕΜ

(4)

(5)

(6)

 

 

Στον δεύτερο όροφο του κτιρίου βρίσκεται :

1. Τα γραφεία των μελών ΔΕΠ:

i. Α. Κυρούδη-Βούλγαρη, Αναπλ. Καθηγήτρια

ii. Ρ. Αγγελοπουλου, Αναπλ. Καθηγήτρια

iii. Ε. Κιτράκη, Επ. Καθηγήτρια

iv. Μ. Κουλούκουσα. Επ. Καθηγήτρια

v. Ντ. Τηνιακού, Λέκτορας

vi. Υπ. Δούση-Αναγνωστοπούλου, Λέκτορας

vii. Γ. Γοργούλης, Λέκτορας

viii. Π. Καρακίτσος, Λέκτορας

2. Το Παρασκευαστήριο

3. Αίθουσα Ανοσοϊστοχημείας

4. Αίθουσα Πειραματόζωων

5. Αίθουσα Κυτταροκαλλιεργιών

6. Αίθουσα Μοριακής Καρκινογέννεσης

7. Αίθουσα Μοριακής Κυτταρογεννετικής

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04