Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Ενημέρωση η-Υγείας
Προηγούμενη Σελίδα Μονάδες Υγείας Νοσοκομεία

Τα ενημερωτικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα από το σημείο αυτό αφορούν μη επιστημονικές πληροφορίες που σχετίζονται με την εικονική «βιβλιοθήκη  επιστημονικών πληροφοριών», την η –Υγεία.

Η πρόσβαση στην εικονική βιβλιοθήκη γίνεται από ένα αριθμό τερματικών σταθμών. Πρόκειται για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους οποίους βρίσκει κανείς στο εμπόριο, αλλά με κάποιες ειδικές προδιαγραφές.

Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο των τερματικών σταθμών είναι το λογισμικό, τα προγράμματα δηλαδή που εκτελούνται στον υπολογιστή και τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του οποίου εμφανίζονται στην οθόνη των τερματικών.  

Τα προγράμματα αυτά και η προσαρμογή των «διαλόγων με τους χρήστες» έχουν γίνει με τη βοήθεια προγραμμάτων της εταιρείας MICROSOFT, στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής, από την Ομάδα Σχεδιασμού της Πύλης ΠΑΝΑΚΕΙΑ  και το Σύνδεσμο Ανάπτυξης της Πύλης ΠΑΝΑΚΕΙΑ. Η σύνθεση και των δύο ομάδων είναι προς το παρόν υπό διαμόρφωση.

Μπορείτε ν α ενημερωθείτε για τη συμμετοχή στα διαμόρφωση των θεμάτων που καταχωρούνται στην Πύλη, διαβάζοντας το κείμενο 1ο Ενημερωτικό Σημείωμα Πύλης Ασκληπιακού Πάρκου Ιατρικής Σχολής και το κείμενο Σχεδιασμός και Υλοποίηση της Ψηφιακής Πύλης του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής (ΑΣΠΙΣ) του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κανόνες και Διαδικασίες  1η Εκδοση, 5 Ιανουαρίου 2002)

 

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04