Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Απασχόληση
Προηγούμενη Σελίδα Ασφάλεια στην εργασία

Η απασχόληση στο χώρο της Υγείας έχει ειδικές προδιαγραφές. Ο εργαζόμενος πρέπει να συνδυάζει την επιστημονική ή τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση και παράλληλα να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με σεβασμό και αγάπη στους πολίτες, που καταφεύγουν στις υπηρεσίες του συστήματος.

Το περιβάλλον είναι επίσης αρκετά εχθρικό, ιδιαίτερα αν κανείς δεν λαμβάνει υπόψη του τους παράγοντες που το διαμορφώνουν και τις πρόνοιες που πρέπει να τηρούνται με κάθε αυστηρότητα. Η συμπεριφορά των εργαζομένων πρέπει να κατευθύνεται από τη συνεχή εγρήγορση και τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση.

Στο άνω μέρος της σελίδας υπάρχει μεγάλη επιλογή από θέματα που ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας. Επιλέξτε αυτές που σας ενδιαφέρουν.

Σας παρακαλούμε επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας υποδείξετε θέματα ενδιαφέροντος, με τα οποία θα μπορούσε να εμπλουτιστεί το κεφάλαιο αυτό.

 

_________________

και μια δήλωση ... 

Οι συνθήκες εργασίας στις μονάδες του Συστήματος Υγείας, δεν είναι πάντοτες οι καλύτερες δυνατές. Οι επιδιορθώσεις, οι επισκευές και οι προσθήκες δεν δίδουν πάντοτε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η λύση των προβλημάτων πρέπει να αναζητηθεί στον ανασχεδιασμό και την εκ βάθρων αναδιάρθρωση, αξιοποιώντας παράλληλα τις επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες.

Ασφαλώς πρέπει να διαφυλαχτούν η πολιτισμική ταυτότητα και οι πανανθρώπινες αξίες. Πρέπει όμως και αυτές να μελετηθούν εκ νέου κάτω από το πρίσμα της ουσιαστικής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων 

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04