Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Αξιολόγηση ΥΤ
Προηγούμενη Σελίδα Γρήγορο Μάθημα Ερωτήσεις Αξιολόγησης Πήραμε Μαθήματα;

Οι διαδικασίες αξιολόγηση είναι πολύ σημαντικές, προκειμένου να αποδειχθεί το θετικό αποτέλεσμα που επιφέρει η εισαγωγή  καινοτομιών. Παράλληλα είναι εξαιρετικά δύσκολη, χρονοβόρα και απαιτητική εργασία. Η μεγαλύτερη αρετή της είναι η αξιοπιστία!

Συνήθως απαιτείται να μετρηθεί μια σειρά από δείκτες, σχεδιασμένους κατάλληλα για την περίσταση, πριν και μετά την εισαγωγή των καινοτομιών και να συγκριθούν τα αποτελέσματα.

Είναι προφανές, ότι ο φορέας που διαχειρίζεται τη λειτουργία των μονάδων όπου εισάγονται οι καινοτομίες, έχει συμφωνήσει προκαταβολικά για τη διαδικασία και την αποδοχή των αποτελεσμάτων.

Είναι πολλές φορές αποδεκτό να γίνεται μόνο ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και βάσει αυτών να λαμβάνονται αποφάσεις. Η διαδικασία αυτή είναι μάλλον ασθενής (στερείται αντικειμενικής βάσεως και επιχειρημάτων) και εγκυμονεί κινδύνους.

Επιλέξτε ένα από τα εικονίδια στο άνω μέρος της σελίδας  για να μάθετε περισσότερα.

 

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04