Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Ένας Γρίφος
Προηγούμενη Σελίδα

Read the statement below:

That it will ever come into general use not withstanding its value is extremely doubtful because beneficial application requires much time and gives a good bit of trouble to both patient and practitioner; because its hue and character are foreign and opposed to all our habits and associations’

 

Please answer the question:

 Is this a statement that could be made by some people in relation to Telemedicine Services?

 To find the correct answer please clic here

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04