Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Άθλησης
Προηγούμενη Σελίδα

Εντός του Ασκληπιακού Πάρκου υπάρχει μια αθλητική εγκατάσταση για τις ανάγκες των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και των Τμημάτων "Νοσηλευτικό" και "Οδοντιατρικό", του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Περιλαμβάνουν ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης και ένα γήπεδο αντισφαίρισης.

Ο χώρος δεν ενδείκνυται για άλλες αθλητικές δραστηριότητες.

Υπάρχουν ωστόσο πολλές και αξιόλογες αθλητικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Πολλές από αυτές βρίσκονται εντός του "Ασκληπιακού Πάρκου του Πανεπιστημίου Αθηνών".  Οι χώροι άθλησης έχουν ταξινομηθεί με βάση τον φορέα ο οποίος τις διαχειρίζεται.

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04