Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Ν. Ν. Καβάλας
Προηγούμενη Σελίδα

1ο Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας

7-9 Μαΐου 1999

 

ΧΡΗΣΗ  ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ  ΣΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ  ΠΡΙΝΟΥ –  ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

 

Δ. Έλληνας , Ζαφειρούλα  Δουδουλακάκη, Δ. Συμεωνίδης, Ν. Παπουλίδης,

Π. Δουλγερίδης, Χ. Χουσεϊν, Γ. Ζιώτας, Μ. Παράσχου, Α. Τυρολόγος

 

Κέντρο Υγείας Πρίνου, Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου Καβάλας

 

Σκοπός της εργασίας ήταν η παρουσίαση της αρχικής μας εμπειρίας από την λειτουργία της τηλεϊατρικής σύνδεσης του ΚΥΠ με την καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου Καβάλας, η αξιολόγηση του οφέλους και οι προοπτικές ανάπτυξης του συστήματος.

Υλικό και μέθοδος: Στο χρονικό διάστημα από 1-10-98 μέχρι 28-2-99 ζητήθηκε συμβουλή από ειδικό καρδιολόγο για 35 ασθενείς. Ο γιατρός του Κέντρου Υγείας επικοινωνούσε τηλεφωνικά και παρουσίαζε το ιστορικό και τα κλινικά ευρήματα στον εφημερεύοντα καρδιολόγο του Νοσοκομείου Καβάλας και αμέσως μετά μετέφερε το ΗΚΓ του αρρώστου, μέσω του ειδικού  ISDN δικτύου, στο αντίστοιχο κέντρο που ήταν εγκατεστημένο στην καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου.

Αποτελέσματα: Από τις δοθείσες ιατρικές συμβουλές, σε 14 περιστατικά υπήρξε βοήθεια σε διάγνωση του περιστατικού και σε 21 βοήθεια σε θεραπεία. Οι 9 ασθενείς διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ οι 26 αποθεραπεύτηκαν στο Κέντρο Υγείας  Πρίνου.

Συμπέρασμα:  Η αρχική εμπειρία από την λειτουργία του συστήματος Τηλεϊατρικής έδειξε ότι αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέρια των γιατρών των απομονωμένων περιοχών, στην προσπάθεια για έγκαιρη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αρρώστων. Η επέκταση  του συστήματος ώστε να μπορούν να αποστέλλονται ακτινογραφίες και υπερηχογραφήματα είναι βέβαιο ότι θα προσδώσει πολύ περισσότερες δυνατότητες στους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πρίνου.

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04