Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Εγχειρίδιο Λειτουργίας
Προηγούμενη Σελίδα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής HERMES

 

Υπηρεσίες Μητρότητας

 

 

Οδηγίες χρήσης του λογισμικού TeamView και το χειρισμό του Ιατρικού Σταθμού Εργασίας (HERMES Client)

Προσοχή: Μόνο για χρήση των Μελών του Προγράμματος Τηλεϊατρικής HERMES και εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες Υγείας
Text Box: Προσοχή: Μόνο για χρήση των Μελών του Προγράμματος Τηλεϊατρικής HERMES και εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες Υγείας

 

Φεβρουάριος 1999

 

 


           
Το Ερευνητικό έργο HERMES (1996-1998) χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στα πλαίσια του 4ου Προγράμματος Πλαισίου, για τη δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες Τηλεϊατρικής υψηλής ποιότητας όπου παρίσταται ανάγκη. Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Στην Ελλάδα δόθηκε έμφαση στην παροχή υπηρεσιών Μητρότητας σε νησιά του Αιγαίου' και σημεία υποστηρίξεως Μαιευτικές και Γυναικολογικές Κλινικές στην ΑΘήνα2 και το Εδιμβούργο3.

Το ερευνητικό έργο HERMES περατώθηκε επιτυχώς στις 31 Δεκεμβρίου 1998. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών τα Κέντρα Υγείας Νάξου και Μυκόνου θα υποστηρίζονται από την Β' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Αρεταιείου Νοσοκομείου. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής αναμένεται να οδηγήσουν στην υποβολή προτάσεως προς το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας για την κάλυψη όλων των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας του Αιγαίου σε υπηρεσίες Μητρότητας.

 

Μέρος Α: Λήψη του τοκογραφήματος

1.      Ανοίγουμε τον υπολογιστή, γίνεται η διαδικασία φόρτωσης του λειτουργικού συστήματος και προχωρούμε στην εισαγωγή του κωδικού συστήματος. Ο κωδικός για το χρήστη administrator είναι system

2.      Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, προχωρούμε στην έναρξη του προγράμματος Teamview, που είναι το εργαλείο καταγραφής του τοκογραφήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο τοκογράφος έχει παροχή ρεύματος, είναι συνδεμένος με το σειριακό καλώδιο στον υπολογιστή και τα ηλεκτρόδια σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του υπεύθυνου ιατρού, είναι σωστά συνδεδεμένα. Κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Teamview, που το έχουμε ονομάσει "ΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ" (είναι το πράσινο εικονίδιο με την κόκκινη καρδούλα)

3.      Στην πρώτη οθόνη πραγματοποιείται η αναγνώριση του χρήστη και η προστασία από μη επιτρεπόμενη πρόσβαση στις πληροφορίες των ασθενών. Για username NAXOS εισάγουμε το password που είναι *****

4. Η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης για περισσότερη ασφάλεια γίνεται με την εμφάνιση στην οθόνη * αντί για τον αντίστοιχο χαρακτήρα. Έπειτα πατάμε enter ή κάνουμε κλικ στο πλήκτρο login.

   

 

bullet

Αν πατήσουμε το πλήκτρο New Trace, εμφανίζεται η οθόνη για τη λήψη νέου τοκογραφήματος, οπότε προχωράμε στο βήμα 6.

 

 
bullet

Αν επιθυμούμε απλώς να τα τοκογραφήματα που εμφανίζονται στον κατάλογο, κάνουμε κλικ πάνω στον τίτλο της κάθε εγγραφής και αυτή εμφανίζεται στην οθόνη μας.

bullet

Αν Θέλουμε να στείλουμε κάποιο προηγούμενο τοκογράφημα στον Κεντρικό Υπολογιστή του Δικτύου HERMES στην Αθήνα, αφού το επιλέξουμε από τον κατάλογο και εμφανιστεί στην οθόνη μας, προχωρούμε στο βήμα 8.

  New:

Το πλήκτρο αυτό επιτρέπει την εισαγωγή των στοιχείων του ασθενούς. Υπάρχει πεδίο για την εισαγωγή PatientlD, surname, firstname, date of birth και agreed EDD.

 
bullet

Αφού τα συμπληρώσουμε κάνουμε κλικ στο πλήκτρο ΟΚ. Εμφανίζεται νέο παράθυρο με τίτλο Current Traces, στο οποίο είναι κενό εγγραφών (εμφανίζεται μήνυμα Νο prevίous Traces αντί για εγγραφές τοκογραφημάτων).

bullet

Πατώντας το πλήκτρο New Trace στο κάτω μέρος του παραθύρου, εμφανίζεται η οθόνη για τη λήψη νέου τοκογραφήματος, οπότε προχωράμε στο βήμα 6.

•     Quick Trace:

bullet

Το πλήκτρο αυτό επιτρέπει την άμεση εμφάνιση της οθόνης καταγραφής του τοκογραφήματος χωρίς την ανάγκη εισαγωγής νέου ασθενούς ή την προσθήκη νέων εγγραφών σε υπάρχοντα ασθενή.

 

  1. Στην οθόνη μας πλέον βλέπουμε τα παράθυρα στα οποία γίνεται η καταγραφή των δυναμικών

 

  

 

  1. Πρέπει να σημειωθεί ότι η καταγραφή τους ξεκινά ταυτόχρονα με την εμφάνιση της σελίδας αυτής, που στο κάτω μέρος της υπάρχει η ένδειξη Recording, αριστερά από την οποία εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος καταγραφής. Στην πάνω δεξιά γωνία εμφανίζονται τρεις τελείες σε χρώμα μπλε, που μετά από μικρό χρονικό διάστημα αντικαθίστανται από τον αριθμό των καρδιακών κτύπων ανά λεπτό του εμβρύου. Αν για κάποιο λόγο εμφανιστεί το μήνυμα "Unable to Connect to Com port, Ροrt Configuration may be incorrect", τότε κάντε έλεγχο στη σύνδεση της συσκευής του τοκογράφου με τον υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι είναι σε λειτουργία και ότι τον έχετε συνδέσει στη σωστή Θύρα εισόδου.
  2. Όταν Θέλουμε να τερματίσουμε τη διαδικασία της καταγραφής, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Trace, και επιλέγουμε Close Trace. Αν για κάποιο λόγο θέλουμε να επαναλάβουμε τη διαδικασία, επιλέγουμε από το ίδιο μενού το New Trace.
  3. Κάνουμε minimize το παράθυρο του Teamview (αυτό γίνεται κάνοντας κλικ στο αριστερό από τα τρία σύμβολα που βρίσκονται στο πάνω δεξιά τμήμα του παραθύρου του Teamview   _ 1 s ( χ        - μοιάζει με παύλα {--} και βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν πατάμε το {Χ}, παρά μόνο αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το τοκογράφημα και να βγούμε από το πρόγραμμα).

 

 

Μέρος Β: Αποστολή του τοκογραφήματος στο κεντρικό υπολογιστή (στην Αθήνα) του Δικτύου HERMES

  1. Από την επιφάνεια εργασίας κάνουμε κλικ στο εικονίδιο με το όνομα Dία1-υρ networking (είναι το εικονίδιο με τον υπολογιστή δίπλα σε ένα κίτρινο τηλέφωνο). Εμφανίζεται τότε ένα νέο παράθυρο, που στο πάνω μέρος του πατώντας το πλήκτρο More να διαλέξουμε τον τρόπο που Θα συνδεθούμε με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής στην Αθήνα. Επιλέγουμε το "Connect to MPLab ηο....", με userid: ΜΡΙ και password: ΜΡΙ και πατάμε το πλήκτρο dial. Σε λιγότερο από ένα λεπτό και υπό κανονικές συνθήκες Θα έχουμε συνδεθεί με τον εξυπηρετητή (server) στην Αθήνα.
  2. Επιστρέφουμε στο πρόγραμμα Teamview είτε πατώντας ταυτόχρονα Alt+Tab είτε κάνοντας κλικ στο κουτάκι με το όνομα 'Oxford Sonίcaid Tea...' που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης μας.
  3. Εμφανίζεται τότε η οθόνη στην οποία βρίσκεται καταγεγραμμένο το τοκογράφημα, που είτε το είχαμε κάνει πριν λίγο είτε το ανασύραμε από παλιότερα τοκογραφήματα και θεωρούμε ότι πρέπει να το στείλουμε. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Trace και επιλέγουμε από το μενού που εμφανίζεται το Post to Hermes ΤΑΡ. Το τοκογράφημα, εφόσον έχουμε συνδεθεί με την Αθήνα Θα σταλεί εκείνη τη στιγμή και όταν η αποστολή ολοκληρωθεί Θα βγεί στην οθόνη ένα μήνυμα πολλών προτάσεων, η τελευταία όμως Θα γράφει 'Successfully sent!' ή κάτι παρόμοιο. Αν δεν βγει μετά από λίγα λεπτά κανένα απολύτως μήνυμα ή βγει μήνυμα λάθους, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση μας, οπότε ξαναδοκιμάζουμε να το στείλουμε ή διακόπτουμε την σύνδεση μας και επανασυνδεόμαστε.

 

  

 

τον ασθενή ή να διαβάσουμε τα σχόλια άλλων για τον ασθενή μας ή για το τοκογράφημα του.

Μέρος Δ: Γενικές Συμβουλές και Υποδείξεις

bullet

Το τηλέφωνο που καλεί η σύνδεση με το Dίαl-υρ networkίng είναι του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και δεν είναι μόνιμη γραμμή, αλλά συνδέεται κατά περίσταση. Προκειμένου να στείλετε ένα τοκογράφημα στην Αθήνα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επικοινωνήσετε πρώτα με τη γραμματεία του Εργαστηρίου, ώστε να συνδεθεί η συγκεκριμένη γραμμή (77.99.799) στον Η/Υ και κατόπιν να γίνει η σύνδεση του σταθμού εργασίας με τον εξυπηρετητή (server) HERMES.

bullet

Όταν η αποστολή του τοκογραφήματος ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αφορά τον φάκελο του ασθενούς ολοκληρωθεί μην ξεχνάτε ποτέ να κλείνετε Την τηλεφωνική σύνδεση με την Αθήνα (ελαχιστοποίηση δαπανών).

bullet

Το σύστημα του Ιατρικού Φακέλου HERMES είναι ακόμα αργό και είναι διαθέσιμο σε εσάς προς το παρόν μόνο εφόσον συνδέεστε με την Αθήνα. Σύντομα Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύστημα του Ιατρικού Φακέλου HERMES να συμπληρώνετε τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς με διάφορες πληροφορίες και με το τοκογράφημα που θέλετε να στείλετε και να τον αποστέλλετε ολόκληρο.

Text Box: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ HERMES
 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

 

*  Απαιτήσεις Λογισμικού Η/Υ Εξυπηρετούμενου Κόμβου

bullet

Microsoft Windows NT Workstation ver.4.0 (SP3)

bullet

Microsoft Internet Explorer 4.01 (SP1)

bullet

HERMES Maternity Record Manager (MRM) Client Module (διατίθεται από το ΕΙΦ)

  Off-line TeamView Software (διατίθεται από To ΕΙ(D)

 

Text Box: Microsoft Windows NT Workstation ver.4.0 (SP3) 
Microsoft Internet Explorer 4.01 (SP1) 
HERMES Maternity Record Manager (MRM) Client Module (διατίθεται από το ΕΙΦ) 
•  Off-line TeamView Software (διατίθεται από To ΕΙ(D)
 

 

 

 

 

 *  Ελάχιστες Απαιτήσεις Υλικού Η/Υ Εξυπηρετούμενου Κόμβου

bullet

Intel Pentium (or equivalent) Processor with ΜΜΧ Technology based PC

bullet

32ΜΒ Synchronous DRAM

bullet

12Χ CD-ROM & 3.5" Diskette Drives

bullet

2ΜΒ 3-D 64-bit PCI Graphics

bullet

3.2GB EIDE Hard Drive

bullet

16-bit Stereo Sound Card

bullet

Sound Speakers/Headphones and microphone

bullet

Color Monitor 14"/15", Supported Resolution: 1024x768, Non-Interlaced

bullet

Ethernet Card, 10-base-Τ/UTP [Στην περίπτωση πού νπάρχει τοπικό δίκτύο νπολογιστών]

bullet

104+ Keyboard                   

bullet

Mouse or equivalent Pointing Device

Text Box: Intel Pentium (or equivalent) Processor with ΜΜΧ Technology based PC 
32ΜΒ Synchronous DRAM 
12Χ CD-ROM & 3.5" Diskette Drives 
2ΜΒ 3-D 64-bit PCI Graphics 
3.2GB EIDE Hard Drive 
16-bit Stereo Sound Card 
Sound Speakers/Headphones and microphone 
Color Monitor 14"/15", Supported Resolution: 1024x768, Non-Interlaced 
Ethernet Card, 10-base-Τ/UTP [Στην περίπτωση πού νπάρχει τοπικό δίκτύο νπολογιστών] 
104+ Keyboard                    
Mouse or equivalent Pointing Device

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *  Απαιτήσεις Υλικού Επικοινωνιών Η/Υ Εξυπηρετούμενου Κόμβου

bullet

FAX / Modem 33.600 bps (για σύνδεση μέσω κοινού τηλεφωνικού δικτύου)

bullet

Κάρτα ISDN (για σύνδεση μέσω δικτύου ISDN. Στην περίπτωση πού είναι διαθέσιμο το σύστημα εικονοσυνεδρίας Intel Business Video-Conferencing System, η κάρτα ISDN τον συστήματος επαρκεί και για την αποστολή δεδομένου

bullet

Intel Business Video-Conferencing System (για χρήση εικονοσυνεδρίας)

Text Box: FAX / Modem 33.600 bps (για σύνδεση μέσω κοινού τηλεφωνικού δικτύου) 
Κάρτα ISDN (για σύνδεση μέσω δικτύου ISDN. Στην περίπτωση πού είναι διαθέσιμο το σύστημα εικονοσυνεδρίας Intel Business Video-Conferencing System, η κάρτα ISDN τον συστήματος επαρκεί και για την αποστολή δεδομένου 
Intel Business Video-Conferencing System (για χρήση εικονοσυνεδρίας)

 

 

 

 

 

*  Απαιτήσεις Ιατρικού Εξοπλισμού Εξυπηρετούμενου Κόμβου

 

 

bullet

Huntleigh Baby Dopplex (Καρδιοτοκογράφος)

Text Box: Huntleigh Baby Dopplex (Καρδιοτοκογράφος)

 

 

 


 

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04