Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Δοκιμές
Προηγούμενη Σελίδα

Αμέσως μετά παρουσιάζονται ορισμένες εικόνες από τις διαδικασίες δοκιμών και εκπαιδεύσεως ιατρών στα Κέντρα Υγείας Μυκόνου και Νάξου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής Μητρότητας, οι οποίες δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου  HERMES.

Δοκιμές Υπηρεσιών Μητρότητας και εκπαίδευση ιατρών στο Κέντρο Υγείας Νάξου - Θέρος 1998
 

 

Κέντρο Υγείας Νάξου

 

Καθ. Γ. Κρεατσάς, Π. Βασιλείου, Η. Καραμπάτσος,, K. Boddy Η. Καραμπάτσος,, Π. Βασιλείου, K. Boddy Καθ. Γ. Κρεατσάς, K. Boddy, Η. Καρμπάτσος

 

Συνάντηση εργασίας με ιατρούς και υπευθύνους του ΚΥ Νάξου. Από αριστερά: Ι. Δημέας,, Δ. Βασαλάκης,, Η. Καραμπάστος, Κ. Κρεατσάς, K. Boddy,  A. Lamb, Δ. Σωτηρίου

 

Δοκιμές Υπηρεσιών Μητρότητας στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής - Θέρος 1998
 

 

Κέντρο Υγείας Μυκόνου

 

Φ. Δημητρίου Ε. Μπάκνη και ασθενής Φ. Δημητρίου, Ε. Μπάκνη

 

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

 

Δ. Σωτηρίου, Κ. Λόγης

Μ. Γκατζώνης, Κ. Λόγης

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04