1989: έτος πρώτο - το έτος που άρχισαν όλα ...

Σύντομο Ιστορικό

Ο Επιμελητής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής προτείνει από το 1988 στο Πανεπιστήμιο και το Εργαστήριο, την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών τηλεματικής, για την υποστήριξη πρωτοβάθμιων μονάδων φροντίδας υγείας. Στόχος η συμμετοχή στιες διεργασίες που αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, για την υποστήριξη και ανάπτυξη των τηλεματικών εφαρμογών στην Υγεία.

Εξασφαλίζονται πόροι από το πρόγραμμα Science for Stability του ΝΑΤΟ μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, για την προμήθεια δύο τερματικών σταθμών. Οι σταθμοί της αμερικανικής εταιρείας AVP, εγκαθίστανται στην Α' Παθολογική Κλινική του Σισμανογλείου Νοσοκομείου.

 

Γεγονότα

bulletΟλοκληρώνονται με επιτυχία οι διαβουλεύσεις για τη συνεργασία Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Σισμανογλείου Νοσοκομείου
bulletΑρχικές δοκιμές μεταξύ ΚΥ Σπάτων και Σισμανογλείου Νοσοκομείου
bulletΕξαιρετικά επιτυχείς δοκιμές στο ΚΥ Πάρου, τον Οκτώβριο 1989
bullet Υποβάλλεται πρόταση ερευνητικού έργου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με φορέα εκτέλεσης το Σισμανόγλειον Νοσοκομείο, επιστημονικό φορέα το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και επιστημονικό υπεύθυνο τον Δ. Σωτηρίου. Η πρόταση δεν επιλέγεται για χρηματοδότηση. Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ερευνητικού Ευρωπαϊκού έργου σε νοσοκομείο της χώρας, για την προώθηση των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής 

 

Σημαντικές Αποφάσεις

bulletΗ διοίκηση του Γ. Π. Νοσοκομείου Σισμανόγλειον, υπό τον ιατρό κ. Φίλιππο Σκληρό, δέχεται να αναδειχθεί το Νοσοκομείο σε Κέντρο παροχή υπηρεσιών Τηλεϊατρικής
bulletΕκφράζεται η αποφασιστικότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων, να συνεχιστούν οι δοκιμές και από ΚΥ άλλων περιοχών και να γίνουν προτάσεις προ το Υπουργείο Υγείας

 

Επιτεύγματα

bulletΠολύ ικανοποιητική αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών, σε χρόνους απόλυτα αποδεκτούς από τους επαγγελματίες υγείας και τους πολίτες. Δημιουργείται κλίμα σημαντικών προσδοκιών για τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία υπηρεσιών ποιότητας

 

Εκδηλώσεις

bullet1η Επιστημονική Ημερίδα Τηλεϊατρικής, 3 Νοεμβρίου 1989, Αμφιθέατρο Σισμανογλείου Νοσοκομείου

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04