Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Μετά το 1999
Προηγούμενη Σελίδα Έτος 2000 Έτος 2001 Έτος 2002

Μετά τη συμπλήρωση δεκαετίας από τις αρχικές προσπάθειες εισαγωγής των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα, τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή.

Η τεχνολογία είναι πλέον αρκετά ώριμη, οι υπηρεσίες Τηλεϊατρικής έχουν αναπτυχθεί σε όλες τις χώρες. Το τεχνολογικό κύμα που προβλέπαμε στο τέλος της δεκαετίας του '80 είναι πλέον γεγονός.

Οι εξελίξεις όμως στην Ελλάδα, δεν είναι οι αναμενόμενες. Εύκολα διαπιστώνεται, ότι η Ελλάδα από πρωτοπόρος έγινε ουραγός.

Τα θέματα έρευνας και ανάπτυξης στις υπηρεσίες Τηλεϊατρικής έχασαν αρκετό από το υπόβαθρό τους και έτσι αναζητούνται διεθνώς νέες περιοχές ενδιαφέροντος.

Θεωρούμε ότι το θέμα των Σύγχρονων Ασκληπιακών Πάρκων, είναι μια λογική εξέλιξη, δεδομένου ότι ενδυναμώνει τον πολίτη και έτσι δίνει νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης.

Αυτός είναι ο τομέας στον οποίο θα δοθεί το κύριο πλέον βάρος των προσπαθειών μας. Φυσικά σε αυτόν περιλαμβάνονται και η αξιοποίηση των τηλεματικών τεχνολογιών για την παροχή υπηρεσιών υγείας.

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04