Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Έρευνητικά Έργα
Προηγούμενη Σελίδα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Τ Η Λ Ε Ϊ Α Τ Ρ Ι Κ Η

(πρόκειται για κείμενα που συντάχθηκαν το 1998)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συμμετοχή σε Έργα Έρευνας και Αναπτύξεως (R&D) *

'Το Ελληνικό Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής' (1992- ) *

'VSAT Network For Telematics and Health Care' (1994-1996) *

ΤΑΛΩΣ: Υπηρεσίες Τηλεκαρδιολογίας σε ΚΥ του Αιγαίου *

Telematic HEalthcare - Remotness and Mobility factors in common European

Scenarios (HERMES) *

Συμμετοχή του ΕΙΦ σε Έργα Ε&Τ που ολοκληρώθηκαν *

 

Συμμετοχή σε Έργα Έρευνας και Αναπτύξεως (R&D)

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (ΕΙΦ) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ασχολείται με τον σχεδιασμό, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής από το 1988. Εκτελεί τα Ελληνικά Έργα Τηλεϊατρικής 'Το Ελληνικό Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής' (1992- ) και 'VSAT Network For Telematics and Health Care' (1994-1996). Συμμετέχει στο Εργο τηλεκαρδιολογίας ΤΑΛΩΣ (1995 - ) και στα Ευρωπαϊκά Έργα HERMES (1996 - 98) και CHIN (το Έργο αυτό δεν έχει ακόμα ξεκινήσει επίσημα).

 

'Το Ελληνικό Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής' (1992- )

Το Ελληνικό Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής εκτελείται σε συνεργασία του ΕΙΦ και του Σισμανογλείου Γ. Π. Νοσοκομείου, το οποίο και προσφέρει Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής στα ΚΥ Σαντορίνης, Γυθείου, Σουφλίου, Τσοτυλίου, Μύρινας, Θεσπρωτικού, Φιλιατών, Πάρου, Αμυνταίου, Σκοπέλου, Εχίνου και Αστυπάλαιας. Οι υπηρεσίες προσφέρονται με την ανταλλαγή ακίνητων ασπρόμαυρων εικόνων υψηλής σχετικά ευκρίνειας, μέσω μισθωμένων κυρίως τηλεφωνικών γραμμών. Από το 1992 μέχρι σήμερα έχουν αντιμετωπιστεί περισσότερα από 2.000 περιστατικά. Είναι το παλαιότερο, συστηματικότερο και συνεπέστερο πρόγραμμα παροχής Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα.

Το Σισμανόγλειον προσφέρει επίσης και υπηρεσίες καρδιολογίας σε 7 Περιφερειακά Ιατρεία μικρών νησιών, με την αποστολή ηλεκτροκαρδιογραφημάτων μέσω συσκευών τηλεομοιοτυπίας (fax).

 

'VSAT Network For Telematics and Health Care' (1994-1996)

Το Εργο αποσκοπεί στην οργάνωση και παροχή υπηρεσιών Τηλεϊατρικής κάνοντας χρήση δορυφορικών επικοινωνιών (Τερματικά VSAT, δορυφόρος EUTELSAT) και ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων. Το έργο εκτελείται με ευθύνη του ΕΙΦ και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επ. Καθ. Δ. Σωτηρίου. Χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ και το Πρόγραμμα Science for Stability του ΝΑΤΟ.

Στο Έργο μετέχουν εκτός του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, η εταιρεία ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΗ ΑΕ, τα Νοσοκομεία Λαϊκό, Αγία Σοφία και Ωνάσειο, τα Κέντρα Υγείας Νάξου, Καρπάθου, Μήλου και το Περιφερειακό Ιατρείο Αρκεσίνης Αμοργού. Στό αμέσως προσεχές μέλλον θα ενταχθεί το ΚΥ Πλωμαρίου Λέσβου. Γίνονται επίσης διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή των Νομαρχιακών Νοσοκομείων Σύρου και Ρόδου.

Συνεργάτες του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής στα πλαίσια του Εργου VSAT έχουν εργαστεί για την προσαρμογή του του λογισμικού των Ιατρικών Φακέλων HEALTH.one, που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του Έργου, για την αντιμετώπιση διαφόρων τύπων ιατρικών περιστατικών όπως Γενικής Ιατρικής, Παιδιατρικών, Καρδιολογικών, περιστατικών Υπερτασικών ασθενών και ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και τέλος Νευρολογικών περιστατικών. Οι ίδιες ακολουθίες ιατρικών φακέλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με τη μορφή εντύπων, που έχει δημιουργήσει το ΕΙΦ.

Υπάρχουν 6 δορυφορικές κεραίες VSAT εν λειτουργία. Δορυφορικές επικοινωνίες μπορούν να γίνουν με όλα τα Νοσοκομεία του Δικτύου και τα ΚΥ Νάξου και Πλωμαρίου.

 

ΤΑΛΩΣ: Υπηρεσίες Τηλεκαρδιολογίας σε ΚΥ του Αιγαίου

Οι Υπηρεσίες παρέχονται από τις δύο Καρδιολογικές Κλινικές του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, στα ΚΥ Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Σαντορίνης και Σκιάθου. Οι Υπηρεσίες προσφέρονται με τη βοήθεια ψηφιακών καρδιογράφων που έχουν παραχωρηθεί στο Ωνάσειο από την INTERAMERICAN Βοηθείας Α.Ε. (Εταιρεία παροχής υπηρεσιών επείγουσας μεταφοράς ατόμων για ιατρικούς λόγους). Σε όλα τα ΚΥ λειτουργούν υπολογιστές, με δαπάνες τοπικών φορέων. Η αποστολή γίνεται μέσω του δημοσίου επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου. Αυτή τη περίοδο διεξάγονται με επιτυχία από το ΕΙΦ, δοκιμές αποστολής καρδιογραφημάτων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM), TELESTET της STET Hellas.

Στα πλαίσια του ΤΑΛΩΣ, έχει προγραμματιστεί η εκπαίδευση και υποστήριξη των ιατρών των ΚΥ για τη χορήγηση θρομβολυτικών παραγόντων, σε περιπτώσεις οξέων εμφραγμάτων του μυοκαρδίου. Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Το πρόβλημα της παρακαταθήκης του φαρμάκου στα ΚΥ, έχει μερικώς επιλυθεί με ενέργειες του Ωνασείου.

 

Telematic HEalthcare - Remotness and Mobility factors in common European Scenarios (HERMES)

Το Έργο HERMES αποσκοπεί στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανάπτυξη και παροχή Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής. Όλες οι Υπηρεσίες θα προσφέρονται με την ανταλλαγή των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων των ασθενών. Το φιλόδοξο αυτό Έργο, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 50% από την Επιτροπή της ΕΕ, έχει σχεδιαστεί από τις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων Εδιμβούργου (Ken Boddy, Senior Lecturer) και Αθηνών (Δημήτριος Σωτηρίου, Επ. Καθ.).

Από Ελληνικής πλευράς μετέχει ολόκληρη η Ερευνητική Ομάδα VSAT και η ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ. Αξίζει να αναφερθεί η συμμετοχή του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Οργανισμού DLR, της Κολωνίας. Μετέχει επίσης η INESC της Πορτογαλίας και σημαντικός αριθμός άλλων φορέων και από τις 4 χώρες. Το ΕΙΦ καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για τη συμμετοχή και άλλων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από τα ερευνητικά αποτελέσματα.

Το προσεχές θέρος θα γίνουν δοκιμές παροχής υπηρεσιών καρδιολογίας στα πλαίσια του HERMES, μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας και παροχή υπηρεσιών καρδιολογίας σε επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας British Airways.

 

Συμμετοχή του ΕΙΦ σε Έργα Ε&Τ που ολοκληρώθηκαν

Το ΕΙΦ συμμετείχε επίσης στα πολύ σημαντικά Έργα του 3ου Προγράμματος Πλαισίου της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τα Έργα αυτά είναι τα:

- FEST (Framework For European Services in Telemedicine (1992 - 1994), το οποίο χρησιμοποιείται από το ΕΙΦ, για την οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής. Αξίζει να αναφερθεί η αναφορά του Εργου FEST και του Ελληνικού Προγράμματος Τηλεϊατρικής στο περιοδικό The LANCET, Vol. 342, No. 8883, Commentary by J. McConnell, Medicine on the Superhighway, Saturday 27 November 1993

- GEHR (Good European Health Record /1992 - 1994), το οποίο αποσκοπούσε στην ανάπτυξη, δοκιμή και διάδοση μίας κοινής αρχιτεκτονικής για τους ηλεκτρονικούς φακέλους, σε όλη την Ευρώπη. Στόχος επίσης του Εργου ήταν να εξασφαλιστεί ότι ο πρωτότυπος φάκελος μπορεί να εφαρμοσθεί και να γίνει αποδεκτός σε διάφορα κλινικά περιβάλλοντα, χώρες και συστήματα υπολογιστών. Για την Ελλάδα τη σημαντική εργασία μεταφράσεως των ιατρικών λεξικών και την προσαρμογή του στην Ελληνική γλώσσα και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ανάλαβε το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Η μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα έγινε από Ομάδα εμπείρων ιατρών υπό τους Επ. Καθ. κκ. Δ. Σωτηρίου και Χρ. Μελισσηνό. Μεταφράστηκαν 9.000 περίπου όροι. Το λογισμικό ιατρικών φακέλων HEALTH.one, το οποίο θα είναι πλήρως συμβατό με το GEHR εντός του 1996, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 9 ευρωπαϊκές γλώσσες.

Το ΕΙΦ χρησιμοποιεί το λογισμικό HEALTH.one, για τις ανάγκες του Έργου VSAT και είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές των ΚΥ Νάξου, Μήλου, Καρπάθου, Πλωμαρίου και του ΠΙ Αρκεσίνης Αμοργού. Λειτουργεί επίσης στις Κλινικές των Νοσοκομείων Λαϊκό, Αγία Σοφία και Ωνάσειο, που μετέχουν στο Έργο.

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04