Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Ερωτήσεις Αξιολόγησης
Προηγούμενη Σελίδα

Μπορείτε να δείτε Σύνολα  Ερωτήσεων Αξιολόγησης (κάντε κλικ στις προηγούμενες λέξεις) που συνέταξε το Institute of Medicine των ΗΠΑ το 1996. Οι ερωτήσεις είναι στην Αγγλική γλώσσα και δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο με τίτλο Institute of Medicine. Telemedicine: A Guide to Assessing Telecommunications in Health Care. Το βιβλίο εκδόθηκε από τον οίκο National Academy Press, στη Washington, D.C., το 1996.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η Έκθεση προς το Κογκρέσσο των ΗΠΑ (1997), σχεττικά με την αξιολόγηση των Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής. Για να το δείτε επισκεφθείτε τη δ/νση http://www.ntia.doc.gov/reports/telemed/evaluate.htm.

Ίσως ενδιαφέρεστε να μάθετε ποια είναι τα πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζονται κατά τη διαδρομή της δημιουργίας και λειτουργίας υπηρεσιών Τηλεϊατρικής. Διαβάστε το άρθρο "Barriers to Telemedicine Implementation". Οι αναφορές είναι ενδιαφέρουσες και αφορούν όλες σχεδόν τις χώρες. 

Μπορείτε να δείτε και τη δική μας άποψη, αν το επιθυμείτε, επιλέγοντας το εικονίδιο "Πήραμε Μαθήματα;"

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04