Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Γρήγορο Μάθημα
Προηγούμενη Σελίδα

Μπορείτε να κάνετε ένα γρήγορο περίπατο στα θέματα της Τηλέϊατρικής και να αντιληφθείτε το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να κατανοήσετε όλες τις σχετικές παραμέτρους που την αποτελούν. 

Η παρουσίαση έχει τη μορφή διαφανειών και δημιουργήθηκε από τον Αν. Καθ. Δημήτριο Σωτηρίου το 1999. 

Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις παρακαλούμε να απευθυνθούν στον συγγραφέα 

Αν θέλετε να τις δείτε, σας παρακαλούμε κάντε κλικ στο .... Παρουσίαση με τη βοήθεια του λογισμικού Power Point της MICROSOFT

Παρουσίαση σε HTML με ήχο

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04