Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Σχεδιάστε Υπηρεσίες
Προηγούμενη Σελίδα Απαιτήσεις Χρηστών Περιγράψτε Ρόλοι Ομάδες Χρηστών Ιατρικές Οδηγίες Πιλοτική Εφαρμογή Ποιότητα Νομικά & Δεοντολογικά Θέματα Ανάλυση Αποτελεσμάτων Διαχείριση Έργων Εγχειρίδιο Τηλεϊατρικής

Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών Τηλεϊατρικής περιλαμβάνει μια σειρά από βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς, προκειμένου να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και τους λιγότερους πόρους. 

Θαύματα φυσικά δεν πρέπει να περιμένει κανείς. Απαιτείται σκληρή και συστηματική εργασίας. Προτείνουμε όμως να ακολουθηθούν τα βήματα που παρουσιάζονται στο άνω τμήμα της σελίδας αυτής και είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας εμπειρίας από τη συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Ελληνικών και Ευρωπαϊκών έργων Τηλεϊατρικής.

Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τη σειρά που υποδεικνύεται. Ωστόσο το συνιστούμε. Κάντε όσες προσπάθειες εσείς κρίνετε απαραίτητο. Ζητείστε βοήθεια αν εντοπίσετε θέματα ή προβλήματα που δεν μπορείτε να ξεπεράσετε μόνος σας.

Καλή επιτυχία !

Προχωρήστε επιλέγοντας τα θέματα από το άνω μέρος της σελίδας ή τον κατάλογο επιλογών αμέσως μετά.

 

 

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04