Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Ποιότητα
Προηγούμενη Σελίδα Ποιότητα υπηρεσιών και Τηλεϊατρική Πρότυπα ποιότητας Πιστοποίηση Εγχειρίδιο Ποιότητας Δημοσιεύσεις

Θα μπορούσε να συνοψίσει κανείς τι σημαίνει ποιότητα λέγοντας ότι "Κάνω το σωστό με την πρώτη !". 

Το θεματολόγιο περί «ποιότητας» αναφέρεται σε θέματα σχετικά με τον ορισμό της ποιότητας και την εισαγωγή των σχετικών εννοιών στις υπηρεσίες Τηλεϊατρικής, τα θέματα της δημιουργίας συνθηκών εξασφάλισης της ποιότητας με αιχμή τα θέματα διαχείρισης και τέλος τα πρότυπα, τα οποία προτείνονται να υιοθετηθούν προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες λειτουργίας του φορέα παροχής των υπηρεσιών. Η υιοθέτηση προτύπων είναι σήμερα ο καλύτερος δυνατός τρόπος για την εξασφάλιση της διασύνδεσης υπηρεσιών σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο και των συνθηκών που ευνοούν την ποιότητα των υπηρεσιών. 

Κάντε κλικ στα θεματολόγιο στο άνω μέρος της σελίδας για να μεταφερθείτε σε ένα από τα επί μέρους θέματα.

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04