Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Περιγράψτε
Προηγούμενη Σελίδα

Η αρχική περιγραφή μιας υπηρεσίας Τηλεϊατρικής προτείνουμε να ακολουθήσει τη διαδικασία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου HERMES (1996-1998). Η περιγραφή γίνεται με τη βοήθεια του "Συνόλου των Ερωτήσεων HERMES (HERMES Question Set)",

Η διαδικασία απαιτεί προσοχή και προσπάθεια. Εξασφαλίζει όμως ότι τίποτε δεν παραβλέπεται και ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη του όλα τα θέματα που αφορούν την υπηρεσία Τηλεϊατρικής.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο του 'Συνόλου των Ερωτήσεων', μαζί με επεξηγήσεις και οδηγίες χρήσεως, κάνοντας κλικ στο Σύνολο των Ερωτήσεων HERMES (HERMES Question Set).

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04