Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Ομάδες Χρηστών
Προηγούμενη Σελίδα

Οι "Ομάδες Χρηστών" (ΟΧ) είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον ορθό προγραμματισμό και την υποστήριξη των διεργασιών εισαγωγής καινοτομικών λύσεων σε ένα περιβάλλον.

Χρήστης μπορεί να είναι κάθε άτομο που χρησιμοποιεί αμέσως ή εμμέσως τις υπηρεσίες. Χρήστες λοιπόν είναι όλοι όσοι μετέχουν στις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών υγείας δηλαδή οι επαγγελματίες υγείας, οι τεχνικοί, οι διοικητικοί, το προσωπικό υποστήριξης, αλλά και οι ασθενείς και εν τέλει οι πολίτες.

Προφανώς χρήστες που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά είτε στην ιεραρχία των μηχανισμών του συστήματος υγείας ή των μηχανισμών λειτουργίας των τοπικών ή ευρύτερων κοινωνικών δομών, μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις και υπό την έννοια αυτή η συμμετοχή των σε ΟΧ είναι κατ' αρχάς επιθυμητή.

Η σύνθεση τον ΟΧ προφανώς θα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των εμπλεκομένων μονάδων, το μέγεθός τους, τους επιδιωκόμενους στόχους,  το είδος των υπηρεσιών που θα προσφέρονται κ.α. Η κοινή λογική είναι ένας πολύ καλός σύμβουλος στη περίπτωση αυτή. Ένας δεύτερο κριτήριο είναι να υπάρχει συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και επαρκής ενημέρωση όλων εκείνων των στελεχών ή φορέων από τους οποίους θα ζητηθεί σε κάποια στιγμή η λήψη καθοριστικών για το μέλλον των υπηρεσιών αποφάσεων, όπως για παράδειγμα η χρηματοδότηση των επενδύσεων και των δαπανών λειτουργίας.

 Τα πλέον σημαντικά βήματα είναι τα ακόλουθα:

  1. Προδιαγράψτε τους κανόνες λειτουργίας της Ομάδας Χρηστών και συντάξτε ένα σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας

  2. Αποφασίστε τη σύνθεση μιας ή περισσοτέρων Ομάδων Χρηστών και εξασφαλίστε τη συμμετοχή προσώπων που χαίρουν εκτίμησης και εκπροσωπούν σημαντικά τμήματα της τοπικής κοινωνίας

  3. Ζητείστε από την Ομάδα Χρηστών να εγκρίνει με ή χωρίς τροποποιήσεις το Κανονισμό

  4. Τηρείτε απαρεγκλίτως το Κανονισμό Λειτουργίας

  5. Μην διστάσετε να αναθεωρήσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας αν αποδειχτεί μη αποτελεσματικός

  6. Προσπαθήστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με συναινετικές διαδικασίες και όχι ψηφοφορίες

  7. Ενσωματώστε κατά το δυνατόν τις υποδείξεις στο σχεδιασμό και την οργάνωση

  8. Εξασφαλίστε ότι τα μέλη των Ομάδων Χρηστών πιστεύουν ότι ο ρόλος τους είναι σημαντικός και αξιέπαινος

 

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι εμπειρία συμμετοχής Ομάδων Χρηστών σε καινοτομικά έργα δεν είναι μεγάλη και θα πρέπει να επιδεικνύεται η δέουσα προσοχή και ανεκτικότητα.

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04