Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Ιατρικές Οδηγίες
Προηγούμενη Σελίδα Άλλες Μητρότητας

Οι υπηρεσίες Τηλεϊατρικής μπορεί να είναι αποτελεσματικές μόνον εφόσον τα δύο ή περισσότερα «άκρα» ή μονάδες που μετέχουν στην υπηρεσία Τηλεϊατρικής έχουν εκ των προτέρων συμφωνήσει για τις τηλεματικές και τις ιατρικές διεργασίες και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σχολαστικά, κάθε φορά και από κάθε ένα στέλεχος που μετέχει στην υπηρεσία.

Στο σημείο αυτό θα ασχοληθούμε μόνο με τα Ιατρικά θέματα και τα θέματα Υγείας.

Υπάρχει μια σχεδόν γενική συμφωνία μεταξύ των επαγγελματιών της Υγείας ότι οι υπηρεσίες Τηλεϊατρικής μπορεί να έχουν ποιότητα μόνον εφόσον έχουν προσυμφωνηθεί οι «Ιατρικές Οδηγίες» (στα Αγγλικά ο αντίστοιχος όρος είναι «Medical Guidelines»).

Η πείρα έδειξε ότι δεν χρειάζεται να δημιουργήσει κανείς ιατρικές οδηγίες για την περίπτωση της Τηλεϊατρικής εξ αρχής. Οι ιατρικές οδηγίες της Τηλεϊατρικής μπορεί να προκύψουν από τις ιατρικές οδηγίες που έχουν υιοθετήσει οι μονάδες που μετέχουν στο δίκτυο της Τηλεϊατρικής και στις οποίες έχουν περιλάβει τις ειδικές διεργασίες και διαδικασίες που επιβάλλει η πρόσβαση από απόσταση στις ιατρικές πληροφορίες και γνώσεις.

Για παράδειγμα οι ιατρικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καρδιολόγων ή της «American Cardiology Society” μπορούν να εμπλουτιστούν, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτές και η αποστολή και λήψη του ιατρικού φακέλου του ασθενούς (ή γενικότερα η πρόσβαση στον φάκελο υγείας του ασθενούς) εντός του οποίου έχουν τοποθετηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και διαγνωστικές πληροφορίες όπως καρδιογράφημα, ακτινογραφίες, εικόνες υπερήχων κλπ.

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04