Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Εγχειρίδιο Τηλεϊατρικής
Προηγούμενη Σελίδα

Το «Εγχειρίδιο Τηλεϊατρικής» (ΕΤ) αποτελεί την παρακαταθήκη, στην οποία περιλαμβάνεται η περιγραφή όλων των διεργασιών και των διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί, ότι οι υπηρεσίες που τελικώς προσφέρονται στους  πολίτες είτε μέσω των επαγγελματιών υγείας είτε κατ’ ευθείαν, είναι ελεγχόμενης και αποδεκτής ποιότητας.

Το ΕΤ δεν είναι ένα στατικό κείμενο. Αντίθετα πρέπει να αναθεωρείται τόσο συχνά,  όσο συχνά λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία των σχετικών μηχανισμών και την παροχή των υπηρεσιών.

Η αρχιτεκτονική του ΕΤ μπορεί να στηριχθεί στο «Σύνολο Ερωτήσεων HERMES». Μπορεί να δημιουργηθεί και αυτοτελώς, λαμβάνοντας πρόνοια όμως ώστε να περιλαμβάνει όλα τα θέματα που είναι απαραίτητα. Στη δεύτερη περίπτωση το ΣΕ HERMES, μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για τα περιεχόμενα του ΕΤ.

Αν σε μερικούς φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη για το ΕΤ, σας παρακαλούμε να σκεφτείτε τα άτομα εκείνα τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στο δυναμικό τη μονάδας που μετέχει σε ένα δίκτυο Τηλεϊατρικής στο μέλλον. Το ΕΤ θα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο εκπαίδευσης.

Το πρώτο σχέδιο ενός «τυπικού» Εγχειριδίου Τηλεϊατρικής, δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής την περίοδο 1995-97, όταν κατεβλήθη προσπάθεια να γίνει ένα το Κέντρο Υγείας Νάξου πρότυπη μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας υποστηριζόμενη από υπηρεσίες Τηλεϊατρικής. Το ΚΥ Νάξου είχε προταθεί στο Υπουργείο Υγείας να θεωρηθεί ως πρότυπο (πιλοτικό), δεδομένου ότι ήδη διέθετε τηλεματική υποδομή και σύστημα ηλεκτρονικών φακέλων υγείας. Όλη η υποδομή δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, στα πλαίσια σειράς ερευνητικών έργων.

Προτείνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο να δει το Εγχειρίδιο Τηλεϊατρικής, που έχει εκδώσει το Κέντρο Τηλεϊατρικής του Πανεπιστημίου του Tromso της Νορβηγίας (το κείμενο είναι στην αγγλική γλώσσα) και να μορφώσει ίδια γνώμη.

Συμπλήρωμα του ΕΤ μπορεί  να είναι το «Εγχειρίδιο Ποιότητας», το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την οργάνωση του φορέα ακόμα και κατά τη νέα έκδοση των προτύπων ποιότητας ISO 9000:2000. 

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04