Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Διαχείριση Έργων
Προηγούμενη Σελίδα PRINCE

Όταν επιδιώκεται η παροχή μιας υπηρεσίας Τηλεϊατρικής, ο υπεύθυνος της προσπάθειας ουσιαστικά καλείται να φέρει σε πέρας ένα "έργο". Ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η ολοκλήρωση ενός έργου Τηλεϊατρικής, δεν διαφέρει από άλλα έργα που αφορούν υπηρεσίες.

Προκειμένου να είναι επιτυχής ο σχεδιασμός και η εκτέλεση ενός έργου, έχουν σχεδιαστεί μεθοδολογίες, που διευκολύνουν τις σχετικές διεργασίες και διαδικασίες και ελαχιστοποιούν τα σφάλματα και τις αστοχίες.

Μια καλή μεθοδολογία είναι αυτή που έχει αναπτυχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και φέρει το όνομα PRINCE (PRojects IN Controlled Environment).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα γρήγορο μάθημα, επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο, στο άνω μέρος της σελίδας.

Η μεθοδολογία PRINCE έχει και διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη ποιότητα του έργου και των αποτελεσμάτων του. Μπορείτε να μάθετε για αυτές, επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο και πάλι στο άνω μέρος της σελίδας.

Πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία PRINCE και άλλα σχετικά θέματα θα βρείτε στις επίσημες ιστοσελίδες στη διεύθυνση  http://www.projectsmart.fsnet.co.uk/prince2.html

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04