Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Απαιτήσεις Χρηστών
Προηγούμενη Σελίδα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σύνολο των Ερωτήσεων HERMES για να διατυπώσετε τις απαιτήσεις των όλων χρηστών που πρόκειται να εμπλακούν στο σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής. 

Ωστόσο η διαδικασία αυτή έχει αποδειχθεί ότι δεν ακολουθείτε εύκολα από τους επαγγελματίες της υγείας. Ίσως οι λόγοι να είναι έλλειψη χρόνου και δυσκολία στο χειρισμό θεμάτων που απαιτούν γνώσεις σε επίπεδο τηλεματικής, διαδικασιών οργάνωσης αλλά και γενικώς καινοτόμων προσεγγίσεων.

Ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι του το ΣΕΗ στη φάση αυτή, οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να μελετήσουν τα περιστατικά που έχουν αντιμετωπίσει σε βάθος χρόνου και να τα κατατάξουν σε τρεις κατηγορίες:

bulletπρογραμματιζόμενα
bulletεπείγοντα 
bulletκινδύνου ζωής

Στη προσπάθεια ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των περιστατικών που έχει αντιμετωπίσει η μονάδα στο παρελθόν, θα φανεί ότι πάρα πολλά από τα προγραμματιζόμενα περιστατικά τελικώς αντιμετωπίζονται ως επείγοντα. Αυτό είναι κατανοητό γιατί παρεμβάλλονται πολλές φορές κοινωνικοί λόγοι και κριτήρια. Η διάσταση αυτή έχει καταδειχτεί και εκτός πάσης αμφιβολίας κατά την ανάλυση των περιστατικών μητρότητας που αντιμετωπίστηκαν επί πολλά χρόνια στη περιοχή του Εδιμβούργου (πηγή έργο HERMES και προσωπικά ο κ. Ken Boddy, MD).

Η παρατήρηση αυτή υποδεικνύει ότι μεγάλο μέρους του φόρτου κατά τη παροχή υπηρεσιών Τηλεϊατρικής θα αφορά "επείγοντα περιστατικά". Ακριβώς αυτό όμως αποτελεί και το μεγάλο πλεονέκτημα των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής. Η ταχύτατη δηλαδή αντιμετώπιση περιστατικών, ακόμα και παρουσία μιας ή περισσοτέρων αντίξοων συνθηκών.

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04