Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Προηγούμενη Σελίδα

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών πρέπει να τηρούνται συστηματικά, προσχεδιασμένα αρχεία με στοιχεία που θα αφορούν τις δοκιμές και τα αποτελέσματά τους. Φυσικά το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων είναι ενσωματωμένα στα αρχεία των Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα επιβεβαιώσει τα θετικά στοιχεία του σχεδιασμού και το γεγονός ότι οι χρήστες είναι ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες.

Οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι πολλές. Τα τελικά αποτελέσματα πρέπει να απαντήσουν με θετικό τρόπο στα θέματα Χρηστικότητας (Usability).

Ο Οδηγός Χρηστικότητας μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή (Πηγή: Ευρωπαϊκό έρευνητικό έργο HERMES)

Telemedicine - Usability 

Usability definition of ISO and ETSI – “The effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users can achieve specified goals in particular environments”.

bullet

effectiveness – “The accuracy and completeness with which specified users can achieve specified goals in particular environments”

bullet

Efficiency – “The resources expended in relation to the accuracy and completeness of goals achieved”

bullet

 Satisfaction – “The comfort and acceptability of the work system to its users and other people affected by its use”

Stages

Definition of usability goals

Identification of User’s Population, Tasks and Environmental Characteristics

Specification of usability criteria

Evaluation scenario building

Usability Testing – data capture phase and data analysis and reporting

 (A)   descriptive ANALYSIS 

definition/description of the usability goals

 1. User Requirements 

  (A) description of clinical scenario
  - including presenting complaint, differential diagnoses, List of care processes, MANAGEMENT guidelines/standards to be     followed

  (B) description of the user population and their environment
  – including the tasks to be performed – the physical, technical and organisational steps for use of the telemedicine system
   

 2. description of the specification and design of the telemedicine system and the user interface
   

 3. description of the TECHNICAL TRIALS/IMPLEMENTATIONS of the systems and subsystems

(B) USER protocycling  /TESTING

 1. analysis and reporting

  Accuracy and completeness – Specified Users achieving their specified goals

  Resources expended – in relation to accuracy and completeness

  Comfort and acceptability – satisfaction of users
   

 2. Adaptations /re-Iterations required TO fulfill user needs

  ANY repeats of steps (1-4)
   

 3. plans for final evaluations BEFORE uptake

  USER INTERFACE – Hierarchical task analysis (Sub-tasks breakdown)

bullet

State transition network (group of tasks that can be performed by the user at each moment)

bullet

Graphical specification (each system state/group of tasks converted into a graphical scenario)

bullet

Implementation (graphical scenarios implemented with a User Interface Management System (UIMS)

4.  analysis and reporting

Accuracy & completeness – Specified Users achieving their specified goals

(THE LIST OF USERS DEFINED IN 1 (B) AND THEIR GOALS/TASKS SHOULD BE USED)

horizontal rule

bullet

A PARAGRAPH SHOULD BE WRITTEN FOR EACH USER STATING THE ACCURACY AND COMPLETENESS WITH WHICH THEY ACHIEVED EACH GOAL/TASK
 

bullet

 THE FOLLOWING TABLE SHOULD BE COMPLETED AS TASKS ARE DONE – A SCORE CAN BE USED BASED ON THE ACCURACY/COMPLETENESS BEING (0 = NONE,  5 = TOTAL)

 
user
 
goal
ACCURACY ACHIEVED
                             
 
completeness 
                                   
 

0

   1

 2

  3  

  4 

     5

 0

 1

  2

 3

     4

    5

E.G DOCTOR

RECEIVE MESSAGE TO GIVE OPINION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retrieve ehcr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

view ctg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPUT REPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resources expended – in relation to accuracy and completeness

bullet

FOR EACH USER & GOAL/TASK – ALL TYPES OF RESOURCE SHOULD BE RECORDED

bullet

A PARAGRAPH SHOULD BE WRITTEN ON EACH RESOURCE AND ITS IMPORTANCE

bullet

THE FOLLOWING TABLE SHOULD BE COMPLETED FOR EACH TEST

 

USER
GOAL/TASK
 
TIME SPENT
COSTS AS  SERVICE CHARGE
 
  COSTS  AS
SALARY
 
ETC…..
 

 E.G. DOCTOR

RECEIVE MESSAGE AND LOG-ON TO SYSTEM

 

 

 

 

 

 

RETRIEVE EHCR

 

 

 

 

 

 

REVIEW DATA

 

 

 

 

 

 

INPUT REPORT

 

 

 

 

 

Comfort and acceptability – satisfaction of users

bullet

an OVERALL PARAGRAPH ON USER COMFORT ACCEPTANCE FOR EACH USER & THEIR GOALS/TASKS SHOULD BE WRITTEN FOR INCLUSION IN THE FINAL DELIVERABLE
 

bullet

FOR EACH USER & GOAL/TASK PERFORMED  – ACCEPTABILITY AND COMFORT SHOULD BE RECORDED IN THE    FOLLOWING TABLE WITH A FINAL SATISFACTION SCORE BASED ON (0=nil 5=COMPLETELY SATISFIED)

USER
 
GOAL/TASK
  ACCEPTABLE
PERFORMANCE
    
COMFORT OF USE
                          
 
SATISFACTION   SCORE                                 
 

YES                          

NO

  YES           

      NO

 0

 1

 2

  3   

4        

  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04