Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Διεθνείς Οργανισμοί
Προηγούμενη Σελίδα

Διάφοροι διεθνείς οργανισμοί ασχολούνται σήμερα με θέματα κάτω από τον γενικό τίτλο "Τηλεϊατρική".

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει ειδικές ιστοσελίδες. Σας προτρέπουμε να τις επισκεφθείτε στη δ/νση http://www.who.dk/telemed.

 

Οι πληροφορίες θα εμπλουτιστούν προσεχώς ....

bullet(UNESCO Chair of Telemedicine-Univ. of La Laguna, Tenerife, Spain / ...)
bulletITU / Geneva
bulletCEU (R&D)
bullet....

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04