Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Πρότυπα ποιότητας
Προηγούμενη Σελίδα Πρότυπο ISO 9001

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου HERMES, έγινε μια σημαντική καινοτομία. 

Με βάση το γεγονός ότι οι υπηρεσίες Τηλεϊατρικής είναι και αυτές υπηρεσίες που απευθύνονται σε πολίτες, έγινε αρχικά η υπόθεση ότι η ποιότητά τους θα μπορούσε να εξασφαλιστεί υιοθετώντας τα πρότυπα  που προτείνονται από τον ISO για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες. Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου HERMES, έγινε μια σημαντική καινοτομία. 

Η προσέγγιση αυτή αποδείχτηκε επιτυχής και έχει υιοθετηθεί από πολλούς. Άλλωστε πολλοί φορείς υπηρεσιών υγείας έχουν υιοθετήσει την προσέγγιση αυτή και επεξεργάζονται Εγχειρίδια Ποιότητας σύμφωνα με τις υποδείξεις του ISO.

Παράλληλα ο ISO έχει συστήσει επιτροπές και επεξεργάζονται ειδικότερα πλαίσια σχετιζόμενα με την ποιότητας που να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των υπηρεσιών υγείας.

Κάντε κλικ στις επιλογές του άνω μέρους της σελίδας για να δείτε περισσότερα επί του θέματος.

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04