Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Δημοσιεύσεις
Προηγούμενη Σελίδα

Quality in Telemedicine Services: The HERMES Approach

Ken Boddy* and Dimitrios Sotiriou**

* School of Medicine, University of Edinburgh

** School of Medicine, University of Athens

Paper presented in the 4th International Conference on Medical Aspects of Telemedicine, Jerusalem, June 6-11, 1999

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04