Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Ευρωπαϊκή Ένωση
Προηγούμενη Σελίδα

Ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Νομικά Θέματα http://europa.eu.int/eur-lex/el/index.html

Οι ιστοσελίδες  http://www.ehto.org περιλαμβάνουν πηγές που αναφέρονται σε Νομικά και Δεοντολογικά θέματα και αφορούν τις τηλεματικές εφαρμογές στην Υγεία - άρα και την Τηλεϊατρική  

 

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θέματα των Δικαιωμάτων των Πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία καλύπτονται και θέματα δεοντολογίας περί την Υγεία. Δείτε τις σχετικές ιστοσελίδες για το Χάρτη των Βασικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Nice 2000) στη δ/νση http://www.europapl.eu.int/charter/docs/deafault_en.htm .

 

 

  

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04