Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Διεθνείς Προσεγγίσεις
Προηγούμενη Σελίδα

Ορισμός Βιο-Ηθικής:

"Ηθικά θέματα που έχουν πεδίο εφαρμογής τη Κοινωνία της Πληροφορίας"

Τρεις από τις πλέον ενδιαφέρουσες πηγές πληροφοριών στον τομέα είναι:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/ethics/en/gee_en.htm  (Ευρωπαϊκή Ένωση)

http://www.unesco.org/ethics/   και http://www.unesco.org/ethics/uk/connaissances/index.html  (UNESCO

http://www.ihealthcoalition.org/community/ethics.html     (USA)

 

The Health On the Net Foundation (HON), created in 1995, is a not-for-profit International Swiss Organization. HON's mission is to guide lay persons or non-medical users and medical practitioners to useful and reliable online medical and health information. HON provides leadership in setting ethical standards for Web site developers. (Read more about HON) http://www.hon.ch/

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θέματα των Δικαιωμάτων των Πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία καλύπτονται και θέματα δεοντολογίας περί την Υγεία. Δείτε τις σχετικές ιστοσελίδες για το Χάρτη των Βασικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Nice 2000) στη δ/νση http://www.europapl.eu.int/charter/docs/deafault_en.htm .

Σχετική είναι και η Συνθήκη του Oviedo (1997) "Convention on Human Rights and Biomedicine" του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενό της στη δ/νση      http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/164.htm .

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04