Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Άλλες
Προηγούμενη Σελίδα

Ιατρικές Οδηγίες για τις υπηρεσίες Τηλεϊατρικής συντάχθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού έργου HERMES.

Ιατρικές Οδηγίες Τηλεϊατρικής άρχισαν να συντάσσονται από το 1997. Πρώτα συντάχθηκαν ΙΟ Καρδιολογίας, οι οποίες αποτέλεσαν και το υπόδειγμα για τη σύνταξη άλλων, προς χρήση στις υπηρεσίες Τηλεϊατρικής.

Μπορείτε να δείτε διάφορες ΙΟΤ επισκεπτόμενοι τις σελίδες στη διεύθυνση http://alpha.mpl.uoa.gr/guidlines/Default.htm (δεδομένου ότι η σχετική εργασία έγινε στα πλαίσια του έργου HERMES, τα σχετικά κείμενα είναι στην Αγγλική Γλώσσα).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεθοδολογία που ακολουθείται στη Σκοτία, για τη δημιουργία Ιατρικών Οδηγιών. Οι Οδηγίες αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση, για τη σύνταξη των σχετικών Οδηγιών Τηλεϊατρικής. Πληροφορίες μπορεί να αντλήσει κανείς από τις ιστοσελίδες του Κέντρου SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network).

 

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04