Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Μητρότητας
Προηγούμενη Σελίδα

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου HERMES, οργανώθηκαν και εφαρμόστηκαν από το 1998 υπηρεσίες Τηλεϊατρικής «Μητρότητας».

Οι υπηρεσίες τέθηκαν σε λειτουργία, μόνο αφού συζητήθηκαν λεπτομερώς και αποφασίστηκε η καθολική εφαρμογή των «Ιατρικών Οδηγιών Μητρότητας».

Οι ΙΟΜ αποτελούν αποδοχή των ΙΟΜ που εφαρμόζονταν συνεχώς και με επιτυχία τόσο στις Υπηρεσίες Μητρότητας της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, όσο και στις Υπηρεσίες Μητρότητας που εφαρμόζονταν και εφαρμόζονται με τη βοήθεια τηλεματικών τεχνολογιών. Πλήρης περιγραφή των ΙΟΜ περιλαμβάνονται στις σελίδες http://alpha.mpl.uoa.gr/hermes/UKmirror/maternity/Default.htm.

Το κείμενο ……………….. δίδει μια καλή και περιεκτική παρουσίαση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες.

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04