Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Πρότυπα ΗΦΥ
Προηγούμενη Σελίδα

Το 1999 η CEN/TC 251 (Comite Europeen de Normalisation - Technical Committee 251 / Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρότυπων - Τεχνική Επιτροπή 251) εξέδωσε το  Ευρωπαϊκό προ-πρότυπο ENV-13606, που αφορά τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους Υγείας.

Σημαντική προεργασία στα θέματα προτύπων είχε γίνει στα πλαίσια του έργου ερευνητικού Ευρωπαϊκού Έργου GHER (Good European Electronic Record / 1994-1996), στο οποίο συμμετείχε και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής.

Πολλές ιδέες και προτάσεις που αναδείχθηκαν στα πλαίσια του έργου GEHR, ενσωματώθηκαν στο λογισμικό HELATHL.one, το οποίο αναπτύχθηκε στο Βέλγιο και χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένως σε μια σειρά από ερευνητικά έργα και πρωτοβουλίες ανάπτυξης υπηρεσιών Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα, από το 1994 μέχρι και σήμερα (Ιανουάριος 2002). Το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε επίσης και χρησιμοποιείται για την εξοικείωση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια εργαστηριακών ασκήσεων.

Συνέχεια του έργου GEHR, μπορεί να θεωρηθεί το έργο EHCR-SupA (Electronic HealthCare Record Support Action / 1998-2000). Το έργο αυτό στο οποίο επίσης συμμετείχε το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, ασχολήθηκε συστηματικά με την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της CEN/TC251, για τη διαμόρφωση του προ-προτύπου των ΗΦΥ ENV-13606.

Το θέμα της αρχιτεκτονικής των ΗΦΥ για παράδειγμα μελετήθηκε από τα προαναφερθέντα έργα, τα οποία και διαμόρφωσαν ένα μικρό αλλά περιεκτικό σχετικό κείμενα. Ο τίτλος του είναι  "Electronic Health Care Record Architecture¨ What should one know about …. Κάντε κλικ στον τίτλο για να το διαβάσετε.

Μπορείτε επίσης να δείτε μια σειρά από διαφάνειες που επεξηγούν τα θέματα του προτύπου για τους ΗΦΥ ENV-13606. Οι διαφάνειες έχουν δημιουργηθεί από τον κ. David Lloyd,  του Centre for Health Informatics & Multiprofessional Education (CHIME), Whittington Hospital, London, UK. Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα ΗΦΥ μπορoύσε να αντλήσει κανείς από τις ιστοσελίδες του CHIME στη δ/νση www.chime.ucl.ac.uk/HealthI/EHCR-SupA (ίσως τώρα να μην είναι ενεργές, αλλά προσπαθείστε).  

 

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04