Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

ΚΥ Πλωμαρίου
Προηγούμενη Σελίδα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

(το άρθρο παρουσιάστηκε από τον κ. Σπυρίδωνα Δευτεραίο, στο 24 Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, το Μάιο του 1998)

 

Σ. Δευτεραίος*, Ν. Αλεξανδρή*, Α. Ταμβίσκος*, Α. Φρυδάς*, Μ. Ψώμου*, Δ. Σωτηρίου**

* Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Λέσβος

** Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

  

ΣΚΟΠΟΣ

            Το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου (ΚΥ Πλωμαρίου) χρησιμοποιεί από την άνοιξη του 1997, στα πλαίσια την καθ’ ημέραν πράξης, την τεχνολογία Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων (ΗΙΦ), προκειμένου να επιτύχει την αποτελεσματικότερη δημιουργία, διαχείριση και επεξεργασία των φακέλων των ασθενών.

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

            Η δημιουργία των ΗΙΦ ξεκίνησε με το λογισμικού «HEALTH.one for DOS[1]». Κάθε ΗΙΦ περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επαφές, οι οποίες περιέχουν τα δεδομένα μίας επισκέψεως του ασθενούς στο ΚΥ (ατομικό αναμνηστικό, κληρονομικό ιστορικό, παρούσα νόσος, τρέχουσα αγωγή, κλινική εξέταση, εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες και ΗΚΓ σε ψηφιακή μορφή, οδηγίες και αγωγή).

            Η δημιουργία ή ενημέρωση των ΗΙΦ γίνεται κατά την εξέτασή των ασθενών  στο ΚΥ, καθώς και κατά την τακτική εξέταση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως το Γηροκομείο και το ΚΑΠΗ της περιοχής, από ιατρούς του ΚΥ.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

            Κατά το αναφερόμενο διάστημα δημιουργήθηκαν οι φάκελοι των 55 τροφίμων του γηροκομείου Πλωμαρίου, καθώς και μόνο 50 φάκελοι πασχόντων από χρόνιες, ως επί το πλείστον, νόσους. Οι φάκελοι περιέχουν κατά μέσον όρο 2 επαφές, ενώ ορισμένοι ξεπερνούν τις 5. Η πλειοψηφία, εξάλλου, αυτών περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ακτινογραφίες και ΗΚΓ, καθώς και εργατηριακές εξετάσεις.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

            Η αποδοχή των ΗΙΦ συναρτάται άμεσα 1) την συχνή εναλλαγή των αγροτικών ιατρών, που ως επί το πλείστον στελεχώνουν τα ΚΥ, 2) την εκπαίδευσή των ιατρών στην πληροφορική, 3) την στάση των μονίμων ιατρών, 4) την οργάνωση  των ΚΥ.

                Η χρήση της εκδόσεως του HEALTH.one για MS-Windows, που εμφανίζεται περισσότερο φιλική προς τον χρήστη, η απλοποίηση της δομής των ΗΙΦ, η καταχώρηση των δεδομένων με την μορφή ελευθέρου κειμένου και η προσαρμογή του προγράμματος στις ιδιαιτερότητες της μονάδος, που εξασφαλίστηκαν κατά τον διορισμό ιατρού με γνώσεις πληροφορικής, έχουν ήδη αποδώσει θετικά αποτελέσματα.

 


 

horizontal rule

[1] Copyright HEALTH DATA MANAGEMENT PARTNERS s.a., Brussels

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04