Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας
Προηγούμενη Σελίδα Γρήγορο Μάθημα Δομή ΗΦΥ Πρότυπα ΗΦΥ Εφαρμογές ΗΦΥ Δημοσιεύσεις ΕΙΦ ΗΦΥ στο Διαδίκτυο

Η χρήση συστημάτων ΗΦΥ παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη ακόμα και σήμερα (Ιανουάριος 2002). Η κατάσταση είναι περίπου η ίδια τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Προσπάθειες έχουν γίνει πολλές και κυρίως στα πλαίσια ερευνητικών - αναπτυξιακών έργων, που υποστηρίχθηκαν οικονομικώς κυρίως από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, στα πλαίσια του προγράμματός του για την ανάπτυξη υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, δημιούργησε υποδομές και υποστήριξε ιατρικό προσωπικό σε πολλές περιπτώσεις για τη συστηματική χρήση ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων προς όφελος των πολιτών και των επαγγελματιών της υγείας. Οι προσπάθειες άρχισαν από το 1992. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν η ανάπτυξη εκτεταμένων υποδομών στα ΚΥ Νάξου και Μήλου και στο ΚΥ Πλωμαρίου, στα πλαίσια πρωτοβουλιών του Διευθυντού του ΚΥ ιατρού κ. Άρη Φρυδά και των τοπικών παραγόντων, με προεξάρχουσα την τότε Δήμαρχο Πλωμαρίου, ιατρό κα Μυρσίνη Ψώμου.

Εξαιρετικό παράδειγμα ελαφράς υποδομής, απλών διεργασιών και σημαντικότατων επιτευγμάτων στη ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών από Περιφερειακά Ιατρεία, είναι αυτό της Αρκεσίνης Αμοργού. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι η πρωτοβουλία του  Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και η  υποστήριξη που παρείχε σε τεχνικά μέσα και επί τόπου βοήθεια, δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα, αν το εγχείρημα δεν υποστηρίζονταν ηθικά και οικονομικά  από τους τοπικούς παράγοντες και αν δεν υπήρχε ο κινητήρια δύναμη, ο αγροτικός ιατρός κ. Αλέξανδρος Γκίνης. Σας προτρέπουμε να επισκεφθείτε τις σελίδες υπό τον τίτλο "Εφαρμογές ΗΦΥ" και να διαβάσετε σχετικά με τη περίπτωση της Αρκεσίνης, αλλά κα να δείτε και άλλες σχετικές εφαρμογές.

Τα θετικότατα αποτελέσματα της Αρκεσίνης αποτέλεσαν το έναυσμα για την υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να υιοθετηθεί το "μοντέλο Αρκεσίνης" σε όλα τα Περιφερειακά Ιατρεία της Χώρας. Σωστά βέβαια μαντέψατε ότι το θέμα "παρεπέμφθη εις τας Ελληνικάς Καλένδας...".

Τα θετικότατα αποτελέσματα της Αρκεσίνης αποτέλεσαν το έναυσμα για την υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να υιοθετηθεί το "μοντέλο Αρκεσίνης" σε όλα τα Περιφερειακά Ιατρεία της Χώρας. Σωστά βέβαια μαντέψατε ότι το θέμα "παρεπέμφθη εις τας Ελληνικάς Καλένδας...".

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04