Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Αρεταίειο
Προηγούμενη Σελίδα

Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο λειτουργεί σύστημα διαχειρίσεως Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων, το οποίο φέρει το όνομα HELIOS. Το σύστημα έχει αναπτύξει η εταιρεία INTRASOFT.

Δυστυχώς δεν έχουν παρασχεθεί μέχρι σήμερα σχετικές πληροφορίες προς δημοσίευση.

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04