Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Προπτυχιακή
Προηγούμενη Σελίδα Εκπόνηση Εργασιών

Το Μάθημα "Τηλεϊατρική" διδάσκεται στη διάρκεια του 4ου εξαμήνου σπουδών της Ιατρικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανήκει στην κατηγορία των "υποχρεωτικών κατ' επιλογή".

Το Μάθημα διδάσκεται από τον Αναπληρωτή καθηγητή Δημήτριο Σωτηρίου, επί 2 ώρες κάθε εβδομάδα.

Οι κανόνες που ισχύουν για το Μάθημα είναι οι ακόλουθοι:

bullet

Το Μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του 4ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν το Μάθημα ανελλιπώς

bullet

Το πρόγραμμα διαλέξεων περιλαμβάνει οκτώ (8) βασικές διαλέξεις και 2-4 πρόσθετες, εφόσον  υπάρχει επαρκής χρόνος

bullet

Οι διαλέξεις γίνονται μια φορά την εβδομάδα και διαρκούν επί 2 ακαδημαϊκές ώρες εκάστη

bullet

Στο τέλος της περιόδου, οι φοιτητές δίνουν γραπτές εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται μια και μόνη φορά. Δεν υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης

bullet

Στους φοιτητές δίδονται σημειώσεις. Περισσότερα θέματα υπάρχουν στις Ιστοσελίδες του Μαθήματος http://asclepieion.mpl.uoa.gr/pubASPIS/τηλεματική_στην_υγεία.htm

bullet

Αντί εξετάσεων, οι φοιτητές που το επιθυμούν μπορούν να εκπονήσουν μια Εργασία. Οι φοιτητές βαθμολογούνται για την Εργασία τους και δεν είναι αναγκαίο να προσέλθουν σε εξετάσεις. Ο βαθμός της Εργασίας καταχωρείται ως βαθμός επιτυχίας στο μάθημα

bullet

Λόγω της διαφοράς βάρους μεταξύ της απλής εξετάσεως και της Εργασίας, το αποτέλεσμα των εξετάσεων βαθμολογείται μεταξύ 5-7, ενώ των Εργασιών μεταξύ 8-10

Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εκπόνηση Εργασιών", για να δείτε τους κανόνες που αφορούν τις εργασίες στα πλαίσια του Μαθήματος

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04