Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Μεταπτυχιακή
Προηγούμενη Σελίδα

Το πλέον ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την "Τηλεϊατρική", σχεδιάστηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1999.

Λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από τις Ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη δ/νση:

http://socio-server.sa.aegean.gr/isse/Samos.htm

Συνεργάτες του Εργαστηρίου συμμετείχαν σε πολλούς μεταπτυχιακού κύκλους σπουδών σε θέματα "Τηλεϊατρικής". Μεταξύ αυτών πρέπει να αναφερθούν τα σεμινάρια που σχεδίασε το Εργαστήριο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών ΤΕΕ (ΙΕΚΕΜ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ) και πραγματοποίησε το ΙΕΚΕΜ την άνοιξη του 2000 και του 2001. Βάση για το σχεδιασμό των σεμιναρίων απετέλεσε το πρόγραμμα των ΕΙΦ και ΙΣΣΕ.

.......

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04