Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Χώροι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προηγούμενη Σελίδα

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση διαθέτει τρεις μονάδες στον ευρύτερο χώρο του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής.

Πρόκειται για :

bulletτην Ιατρική Σχολή
bulletτο Οδοντιατρικό Τμήμα
bulletτο Νοσηλευτικό Τμήμα

Οι δύο πρώτες βρίσκονται στον ίδιο περίβολο, μεταξύ των οδών Μικράς Ασίας, ........................., Τετραπόλεως και Θηβών.

Μεταξύ του Νοσηλευτικού Τμήματος και των δύο άλλων παρεμβάλλεται η οδός Μικράς Ασίας.  Στον ίδιο χώρο του Νοσηλευτικού Τμήματος βρίσκεται και η "Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας".

Το όλο σύμπλεγμα αποτελεί τις εγκαταστάσεις τις "Σχολής Επιστημών Υγείας" του Πανεπιστημίου Αθηνών.

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04