Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Δικαιώματα
Εργαζομένων Επισκεπτών

Κάτω από τον τίτλο αυτό έχουν συγκεντρωθεί και είναι διαθέσιμα κείμενα που αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Πάρκου ή εργάζονται σε αυτό.  

Τα κείμενα προέρχονται από έγκυρες πηγές όπως το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.  

Ελπίζουμε ότι σύντομα θα καταφέρουμε να έχουμε και τα σχετικά νομικά κείμενα. 

Τα δικαιώματα των Επισκεπτών του Πάρκου διαμορφώνονται από το «μηχανισμό διαχείρισής του». Είναι απλά, κατανοητά και πρέπει να τηρούνται με απόλυτο σεβασμό προς τα δικαιώματα όλων των δημιουργών, των άλλων χρηστών, των εργαζομένων και των χορηγών. 

Τέλος μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο των σελίδων υπό τον τίτλο «Μαζί για το Μέλλον». Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι παγκόσμιες επιλογές των κοινωνιών του Πλανήτη μας, σχετικά με τα θέματα Υγείας.

................

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04